"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi

Forskningsprojekt Keratokonus är en hornhinnesjukdom som obehandlad leder till kraftiga brytningsfel och försämrad synkvalitet. Med corneal crosslinking (CXL) kan hornhinnan förstärkas med riboflavin och UV-ljus, och sjukdomens förlopp hejdas. Myopi (närsynthet) ökar kraftigt i västvärlden. I Sverige behandlas årligen c:a 8000 ögon med laser för närsynthet. Laserbehandlingar har vissa begränsningar och risker för komplikationer.

Vi studerar i detta projekt en variant av CXL, Photorefractive Intrastromal Crosslinking (PiXL), där hornhinnans olika delar belyses med olika mycket UV-ljus, vilket vi kunnat visa ger bättre synresultat än traditionell CXL vid keratokonus. Vi har även kunnat visa att PiXL kan omforma hornhinnan på ett liknande sätt som laser för behandling av närsynthet. PiXL kan reducera myopi med strax över 1 dioptri.

Projektansvarig

Anders Behndig
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 48

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-04-24 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Vi har utvecklat en behandlingsregim för keratokonus med hjälp av avancerad, topografibaserad, individuell crosslinking av hornhinnan (PiXL). Den nya behandlingen ger bättre synresultat än traditionell crosslinking.

Vi fortsätter även studera effekten av PiXL för låggradig myopi i en studie med 1 års uppföljning enligt samma protokoll som för keratokonus. Fynden vid behandling av närsynthet kan, utöver till att behandla närsynta, även tillämpas vid utveckling av bättre behandlingsregimer för keratokonus.

PiXL kan ge reducerade brytningsfel vid både keratokonus och myopi, och tycks bli ett värdefullt tillskott vid behandling av båda tillstånden. Vår forskargrupp ligger väl framme i forskningsfältet nationellt och internationellt, och har en omfattande kompetens inom avancerad optik och biomekanik som är en förutsättning för att kunna bedriva denna forskning.

Senast uppdaterad: 2019-09-18