"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet

Målet med Peter Brusviks projekt är att skapa kunskap om processerna som leder till att spelare fortsätter eller slutar spela fotboll i en förening.

Doktorand

Peter Brusvik
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-09-01 2025-05-01

Finansiering

Företagsforskarskolan 50% / Svenska Fotbollförbundet 50%

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik

Projektbeskrivning

Fotboll är en idrott där deltagarantalet sjunker i takt med ökad ålder, där det stora tappet av spelare sker under gymnasietiden (16 – 18 år). Avhoppen sker även av spelare med tidig framgång, som valts ut och fått särskilda möjligheter att utvecklas.

Projektets övergripande syfte är att bidra med kunskap om avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll. Fokus riktas mot att skapa kunskap om processerna som leder till att spelare fortsätter eller slutar spela fotboll i en förening. Det handlar om att förstå, beskriva och förklara vilka faktorer som påverkar en spelare att fortsätta eller sluta spela fotboll och beskriva om det finns några skillnader mellan flickor och pojkar.

I förgrunden handlar projektet om hållbart idrottande med en tydlig koppling till ett hälsoperspektiv. I bakgrunden finns det ett barnrättsperspektiv som lyfter fram varje individs möjlighet att få utvecklas och nå sin egen högsta potential.

Mot bakgrund av att forskning på män dominerar området är det för projektet också viktigt att belysa både kvinnors och mäns förutsättningar.

Nyheter

Tidsbrist får ungdomar att sluta med fotboll

Doktorand Peter Brusvik studerar varför unga spelare fortsätter eller vill sluta spela fotboll i en förening.

Senast uppdaterad: 2023-10-10