"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lena Maria Nilsson

Sedan 2013 jobbar jag på Arktiskt centrum. Jag forskar om samband mellan kostmönster (ex. samisk kost, kaffe) och folkhälsa, samt om säker tillgång på livsmedel i Arktis-området.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Projektkoordinator vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Várdduo-Centrum för samisk forskning

Min forskning handlar huvudsakligen om samband mellan olika kostmönster och hälsa, samt om säker tillgång på livsmedel och vatten i Arktis-området.

Samer kan förvänta sig att leva lika länge som sina nordiska grannar. Det är de det enda urfolk i hela världen som kan. Kan detta bero på den samiska livsstilen? Lågt intag av kolhydrater och högt intag av kött, fisk, vilda bär, traditionella örter och kokkaffe är några exempel på traditionell samisk kost. Traditionell livsstil präglas av hårt fysiskt arbete och vardaglig andlighet. Jag forskar om hur livsstil och tillgång på mat förändrats över tid i Arktisområdet: Hur påverkar våra matvanor i norr folksjukdomar som kan kopplas till inflammation, till exempel cancer och hjärtsvikt?
Större delen av min forskning utgår från data som samlats in i samverkan mellan hälsomyndigheter och forskare i Västerbotten och Norrbotten sedan mitten av 1980-talet, i databasen NSDD (Northern Sweden Diet Database). Här finns kost-, livsstils- och hälsodata från mer än 100 000 unika individer.
Eftersom vi vet att det finns skillnader i hur man äter i olika delar av Sverige, är data från både norra och södra Sverige med i det stora europeiska samarbetet för cancerforskning (EPIC-projektet), där jag är inblandad i en del studier kring kostmönster och kaffe.
Ändrad tillgång på livsmedel studerar jag tillsammans med forskare kopplade till Arktiska rådet, och i samarbete med en internationell forskargrupp med säte i Rovaniemi.

Folkhälsomyndigheten 2023
Stoor, Jon Petter A.; Nilsson, Lena Maria; San Sebastian, Miguel
Journal of Arctic Studies, Liaocheng, Shandong Province, China: The Arctic Studies Center (ASC) 2022, Vol. 2 : 341-351
Liu-Helmersson, Jing; Nilsson, Lena Maria; Stoor, Krister
Frontiers in Nutrition, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 9
Llaha, Fjorida; Cayssials, Valerie; Farràs, Marta; et al.
European Journal of Nutrition, Springer 2022, Vol. 61 : 3625-3635
Lécuyer, Lucie; Laouali, Nasser; Dossus, Laure; et al.
Climate change 2022: impacts, adaptation and vulnerability : contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Cambridge: Cambridge University Press 2022 : 1054-1058
Neufeld, Hannah Tait; Nilsson, Lena Maria; Griffith Jones, Rhys
The Sámi world, London; New York: Routledge 2022 : 165-180
Nilsson, Lena Maria
Journal of Arctic Studies, Liaocheng, Shandong Province, China: The Arctic Studies Center (ASC) 2022, Vol. 2 : 333-340
Nilsson, Lena Maria; Eklund, Niklas
Nunamed 2022: en grønlandsmedicinsk konference, Nuuk: Nunamed 2022 : 53-53
Stoor, Jon Petter A.; San Sebastian, Miguel; Nilsson, Lena Maria
Public Health Nutrition, Cambridge University Press 2022, Vol. 25, (7) : 1835-1843
Törmä, Johanna; Lundqvist, Robert; Eliasson, Mats; et al.
Polar Record, Cambridges Institutes Press 2021, Vol. 57
Evengård, Birgitta; Destouni, G.; Kalantari, Z.; et al.
Amap arctic climate update 2021: key trends and impacts, Tromsö: Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) 2021 : 107-143
Hausner, Vera Helene; Trainor, Sarah F.; Cook, David; et al.
Food Security in the High North: contemporary challenges across the circumpolar region, Abingdon: Routledge 2021 : 1-12
Hossain, Kamrul; Nilsson, Lena Maria; Herrmann, Thora Martina
Food Security in the High North: contemporary challenges across the circumpolar region, Abingdon: Routledge 2021 : 203-218
Nilsson, Lena Maria
Respons, Stockholm: Tidskriften Respons 2021, (4) : 12-14
Nilsson, Lena Maria; Stoor, Krister
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (8)
Papaioannou, Konstantinos-Georgios; Nilsson, Andreas; Nilsson, Lena Maria; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (2)
Rautio, Arja; Kukarenko, Natalia; Nilsson, Lena Maria; et al.
Amap assesment 2021: Human health in the Arctic, Tromsö: AMAP 2021 : 13-46
Wennberg, Maria; Berner, Jim; Bjerregaard, Peter; et al.
Polar Record, Cambridge University Press 2020, Vol. 56
Carson, Dean B.; Nilsson, Lena Maria; Carson, Doris A.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2020, Vol. 147, (3) : 648-661
Kliemann, Nathalie; Murphy, Neil; Viallon, Vivian; et al.
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Umeå: Várdduo, centrum för samisk forskning 2020 : 251-266
Nilsson, Lena Maria; Nilsson, Aina
Nutrition and Cancer, Taylor & Francis 2020, Vol. 72, (3) : 409-420
Nilsson, Lena Maria; Winkvist, Anna; Esberg, Anders; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, Oxford University Press 2020, Vol. 112, (3) : 631-643
Sieri, Sabina; Agnoli, Claudia; Grioni, Sara; et al.
European Journal of Nutrition, Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 59, (2) : 813-823
Solans, Marta; Benavente, Yolanda; Saez, Marc; et al.
Journal of Crohn's & Colitis, Oxford University Press 2020, Vol. 14 : S447-S447
Widbom, Lovisa; Hultdin, Johan; Ekblom, K.; et al.
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Ubmeje/Umeå: Várdduo - Centrum för samisk forskning 2020 : 1-8
Össbo, Åsa; Marklund, Bertil; Nilsson, Lena Maria; et al.
PLOS ONE, Vol. 14, (4)
Bodén, Stina; Myte, Robin; Wennberg, Maria; et al.
Nutrients, MDPI 2019, Vol. 11, (284)
Johansson, Ingegerd; Esberg, Anders; Nilsson, Lena Maria; et al.
Circulation, Wolters Kluwer 2019, Vol. 139, (25) : 2835-2845
Key, Timothy J.; Appleby, Paul N.; Bradbury, Kathryn E.; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2019, Vol. 144, (2) : 240-250
Sen, Abhijit; Papadimitriou, Nikos; Lagiou, Pagona; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2019, Vol. 145, (1) : 122-131
Solans, Marta; Benavente, Yolanda; Saez, Marc; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, American Society for Nutrition 2018, Vol. 107, (4) : 607-616
Agudo, Antonio; Cayssials, Valerie; Bonet, Catalina; et al.
British Journal of Nutrition, Cambridge University Press 2018, Vol. 119, (12) : 1408-1415
Asli, Lene A.; Braaten, Tonje; Olsen, Anja; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2018, Vol. 142, (7) : 1332-1342
Dossus, Laure; Franceschi, Silvia; Biessy, Carine; et al.
Nutrition Journal, BioMed Central 2018, Vol. 17
Johansson, Ingegerd; Nilsson, Lena Maria; Esberg, Anders; et al.
European Journal of Epidemiology, Springer 2018, Vol. 33, (3) : 287-302
Lukic, Marko; Nilsson, Lena Maria; Skeie, Guri; et al.
Nutritional and health aspects of food in Nordic countries, London: Elsevier 2018 : 179-195
Nilsson, Lena Maria
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2018, Vol. 143, (11) : 2677-2686
Perez-Cornago, Aurora; Appleby, Paul N.; Boeing, Heiner; et al.
European Journal of Epidemiology, Springer Netherlands 2018, Vol. 33, (11) : 1063-1075
Zamora-Ros, Raul; Cayssials, Valerie; Jenab, Mazda; et al.
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, Vol. 43, (3-4) : 215-227
Berendsen, Agnes A M; Kang, Jae H; van de Rest, Ondine; et al.
Nutrition Journal, BioMed Central 2017, Vol. 16
Bodén, Stina; Wennberg, Maria; Van Guelpen, Bethany; et al.
International Journal of Cancer, Vol. 140, (10) : 2246-2255
Caini, Saverio; Masala, Giovanna; Saieva, Calogero; et al.
Human Molecular Genetics, Oxford University Press 2017, Vol. 26, (16) : 3221-3231
Ek, Weronica E.; Tobi, Elmar W.; Ahsan, Muhammad; et al.
Annals of Internal Medicine, Vol. 167, (4) : 236-247
Gunter, Marc J.; Murphy, Neil; Cross, Amanda J..; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2022
1 januari 2020 till 31 december 2021
1 januari 2014 till 26 november 2030