"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lena Maria Nilsson

Doktor i folkhälsovetenskap.

Med i forskargruppen Lávvuo – forskning och utbildning för samisk hälsa vid Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Projektkoordinator vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Anknytning
Anknuten som projektledare till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Várdduo-Centrum för samisk forskning

Jag är same med rötter i Málage/Malå skogssameby i Västerbotten. På Arktiskt centrum arbetar jag med forskningsdiplomati och forskningsstrategiska frågor. Vi är bland annat djupt involverade i University of the Arctic (UArctic) - en samarbetsorganisation för universitet över hela världen med forskning och utbildning i norr. Då och då anlitas jag som expert i olika internationella sammanhang, bland annat av European Polar Board (EPB), World Health Organisation (WHO) och Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). År 2020 utnämndes jag till riddare i den Franska Akademiska Palmorden, som en uppskattning för att jag genom åren stöttat en rad Arktiska samarbeten med franskspråkiga forskare och urfolkspersoner.

Min forskning har tidigare mest handlat om samband mellan kost och hälsa, så kallad nutritionsepidemiologi. Den har också handlat om livsmedelssystem i norr – de traditionella samiska och de som kan uppstå framöver i tider av klimatkris och förändring. Sedan 2021 har jag också varit med som forskare i den första nationella samiska hälsoundersökningen i Sverige: Samisk hälsa på lika villkor (Samisk HLV). Detta har för min del bland annat resulterat i medförfattande av en folkhälsorapport och fyra vetenskapliga artiklar som beskriver betydelsen av samisk traditionell medicin, hur Covid-pandemin drabbat samer i Sverige, och våld mot samiska kvinnor.

Min forskningssproduktion bestod i november 2023 av mer än 100 vetenskapliga arbeten, varav det bland annat fanns 37 små- eller medelstora fackgranskade originalartiklar, 12 bokkapitel och 10 forskningsrapporter (H-index=43).

År 2023 var jag med om att få projektmedel från Forte för ett treårigt projekt om tillgång till traditionell mat inom äldreomsorgen, där vi undersöker situationen för samer i Sverige och urfolket Mal Pharia i östra Indien. Från Forte har jag och medarbetare också fått stöd för ett annat treårigt projekt (2024-2026), där vi ska undersöka historiska data om kost och hälsa hos skolbarn som deltog i den så kallade ”Norrlandsundersökningen” i Sverige under åren 1921-31.

 

Publications from Arctic Centre at Umeå University, 2/2024
Aksnes, Dag W.; Danell, Rickard; Kullerud, Lars; et al.
Umeå: Umeå University 2024
Brandén, Jennie; Nilsson, Lena Maria; Burman, Monica; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 83, (1)
Healey Akearok, Gwen K.; Chaliak, Ay’aqulluk Jim; Cueva, Katie; et al.
Publications from Arctic Centre at Umeå University, 1
Aksnes, Dag W.; Blöcker, Christopher; Colliander, Cristian; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2023, Vol. 82, (1)
Anne, Ouma; Jacobsson, Lars; Nilsson, Lena Maria
Tidsskrift for kjønnsforskning, Oslo: 2023, Vol. 47, (2-3) : 113-129
Brandén, Jennie; Nilsson, Lena Maria; Burman, Monica; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Informa UK Limited 2023, Vol. 82, (1)
Dresse, Menayit Tamrat; Stoor, Jon Petter A.; San Sebastian, Miguel; et al.
Clinical Nutrition, Elsevier 2023, Vol. 42, (7) : 1115-1125
Lécuyer, Lucie; Laouali, Nasser; Viallon, Vivian; et al.
The Arctic Yearbook, Thematic Network (TN) on Geopolitics and Security of the University of the Arctic 2023 : 1-13
Nilsson, Lena Maria; San Sebastian, Miguel; Stoor, Jon Petter A.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2023, Vol. 82, (1)
Peterson, Malory; Akearok, Gwen Healey; Cueva, Katie; et al.
Folkhälsomyndigheten 2023
Stoor, Jon Petter A.; Nilsson, Lena Maria; San Sebastian, Miguel
Journal of Arctic Studies, Liaocheng, Shandong Province, China: The Arctic Studies Center (ASC) 2022, Vol. 2 : 341-351
Liu-Helmersson, Jing; Nilsson, Lena Maria; Stoor, Krister
Journal of Arctic studies: V, Liaocheng: The Arctic Studies Center 2022 : 341-351
Liu-Helmersson, Jing; Stoor, Krister; Nilsson, Lena Maria
Frontiers in Nutrition, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 9
Llaha, Fjorida; Cayssials, Valerie; Farràs, Marta; et al.
European Journal of Nutrition, Springer 2022, Vol. 61 : 3625-3635
Lécuyer, Lucie; Laouali, Nasser; Dossus, Laure; et al.
Climate change 2022: impacts, adaptation and vulnerability : contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Cambridge: Cambridge University Press 2022 : 1054-1058
Neufeld, Hannah Tait; Nilsson, Lena Maria; Griffith Jones, Rhys
The Sámi world, London; New York: Routledge 2022 : 165-180
Nilsson, Lena Maria
Journal of Arctic Studies, Liaocheng, Shandong Province, China: The Arctic Studies Center (ASC) 2022, Vol. 2 : 333-340
Nilsson, Lena Maria; Eklund, Niklas
Nunamed 2022: en grønlandsmedicinsk konference, Nuuk: Nunamed 2022 : 53-53
Stoor, Jon Petter A.; San Sebastian, Miguel; Nilsson, Lena Maria
Public Health Nutrition, Cambridge University Press 2022, Vol. 25, (7) : 1835-1843
Törmä, Johanna; Lundqvist, Robert; Eliasson, Mats; et al.
Polar Record, Cambridges Institutes Press 2021, Vol. 57
Evengård, Birgitta; Destouni, G.; Kalantari, Z.; et al.
Amap arctic climate update 2021: key trends and impacts, Tromsö: Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) 2021 : 107-143
Hausner, Vera Helene; Trainor, Sarah F.; Cook, David; et al.
Routledge Research in Polar Regions
Hossain, Kamrul; Nilsson, Lena Maria; Herrmann, Thora Martina
Food Security in the High North: contemporary challenges across the circumpolar region, Abingdon: Routledge 2021 : 1-12
Hossain, Kamrul; Nilsson, Lena Maria; Herrmann, Thora Martina
Routledge Research in Polar Regions
Hossain, Kamrul; Nilsson, Lena Maria; Herrmann, Thora Martina
Food Security in the High North: contemporary challenges across the circumpolar region, Abingdon: Routledge 2021 : 203-218
Nilsson, Lena Maria
Respons, Stockholm: Tidskriften Respons 2021, (4) : 12-14
Nilsson, Lena Maria; Stoor, Krister
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (8)
Papaioannou, Konstantinos-Georgios; Nilsson, Andreas; Nilsson, Lena Maria; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (2)
Rautio, Arja; Kukarenko, Natalia; Nilsson, Lena Maria; et al.
Amap assesment 2021: Human health in the Arctic, Tromsö: AMAP 2021 : 13-46
Wennberg, Maria; Berner, Jim; Bjerregaard, Peter; et al.
Polar Record, Cambridge University Press 2020, Vol. 56
Carson, Dean B.; Nilsson, Lena Maria; Carson, Doris A.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2020, Vol. 147, (3) : 648-661
Kliemann, Nathalie; Murphy, Neil; Viallon, Vivian; et al.
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Umeå: Várdduo, centrum för samisk forskning 2020 : 251-266
Nilsson, Lena Maria; Nilsson, Aina
Nutrition and Cancer, Taylor & Francis 2020, Vol. 72, (3) : 409-420
Nilsson, Lena Maria; Winkvist, Anna; Esberg, Anders; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, Oxford University Press 2020, Vol. 112, (3) : 631-643
Sieri, Sabina; Agnoli, Claudia; Grioni, Sara; et al.
European Journal of Nutrition, Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 59, (2) : 813-823
Solans, Marta; Benavente, Yolanda; Saez, Marc; et al.
Journal of Crohn's & Colitis, Oxford University Press 2020, Vol. 14 : S447-S447
Widbom, Lovisa; Hultdin, Johan; Ekblom, K.; et al.
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Ubmeje/Umeå: Várdduo - Centrum för samisk forskning 2020 : 1-8
Össbo, Åsa; Marklund, Bertil; Nilsson, Lena Maria; et al.
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 27
Össbo, Åsa; Marklund, Bertil; Nilsson, Lena Maria; et al.
PLOS ONE, Vol. 14, (4)
Bodén, Stina; Myte, Robin; Wennberg, Maria; et al.
Nutrients, MDPI 2019, Vol. 11, (284)
Johansson, Ingegerd; Esberg, Anders; Nilsson, Lena Maria; et al.
Circulation, Wolters Kluwer 2019, Vol. 139, (25) : 2835-2845
Key, Timothy J.; Appleby, Paul N.; Bradbury, Kathryn E.; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2019, Vol. 144, (2) : 240-250
Sen, Abhijit; Papadimitriou, Nikos; Lagiou, Pagona; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2019, Vol. 145, (1) : 122-131
Solans, Marta; Benavente, Yolanda; Saez, Marc; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, American Society for Nutrition 2018, Vol. 107, (4) : 607-616
Agudo, Antonio; Cayssials, Valerie; Bonet, Catalina; et al.
British Journal of Nutrition, Cambridge University Press 2018, Vol. 119, (12) : 1408-1415
Asli, Lene A.; Braaten, Tonje; Olsen, Anja; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2018, Vol. 142, (7) : 1332-1342
Dossus, Laure; Franceschi, Silvia; Biessy, Carine; et al.
Nutrition Journal, BioMed Central 2018, Vol. 17
Johansson, Ingegerd; Nilsson, Lena Maria; Esberg, Anders; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2022
1 januari 2021 till 31 december 2024
1 januari 2020 till 31 december 2021
1 januari 2014 till 26 november 2030

Jag undervisar om samers och urfolks hälsa på Institutionen för Epidemiologi och global hälsa och om kostundersökningar i biobanksforskning på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.