"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Befolkningsdatabas Sápmi och lulesamisk ordbok

Forskningsprojekt Centrum för Samisk forskning erhöll under 2002 medel från Riksbankens Jubileumsfond, till stöd för sitt förestående uppbyggnadsarbete. Medel avsåg i första hand arbetet med Befolkningsdatabas Sápmi, Lulesamisk ordbok samt en projektassistent.

När Umeå universitets styrelse under 2002 tog beslut om inrättandet av Centrum för Samisk forskning påbörjades ett intensivt uppbyggnadsarbete. Syftet har varit att initiera, utveckla och koordinera forskning vid Umeå universitet med samisk tematik. Det projektstöd som erhölls frn Riksbankens Jubileumsfond var mycket viktigt för denna process. Stor vikt lades vid källmaterial och tillgänglighet. Därför öronmärktes pengar för arbetet med Befolkningsdatabas Sápmi, en lulesamisk ordbok samt anställning av en projektassistent.

Projektansvarig

Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2002-10-31 2006-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006

huvudman: CeSam, finansiar: Riksbankens Jubileumsfond, y2003: 500, y2004: 500, y2005: 500, y2006: 500,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Demografi, Historia, Samisk forskning

Projektbeskrivning

Med det strukturstöd som Riksbankens Jubileumsfond gav CeSam kundeviktiga hörnstenar i verksamheten läggas på plats. En mycket viktig del för källmaterialen är uppbyggnaden av Befolkningsdatabas Sápmi, som skewr i regi av Demografiska databasen. Materialet är världsunikt och har legat till grund för flera framgångsrika forskningsprojektansökningar. Stora elar finns även tillgängliga på Internet. En lulesamisk ordbok sammanställdes av professor Olavi Korhonen vid Institutionen för arkeologi och samiska studier. Dessutom har en projektassisten kunnat anställas, som haft ett stort ansvar för projekthantering, utåtriktade kontakter, publiceringsverksamhet samt webutveckling.

Ämnen: Historia, Kulturantropologi, Samiska, Etnografi, Demografi, Kulturgeografi

Senast uppdaterad: 2019-09-18