"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Demografi

Demografi är vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning. Det kan avse ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd eller annat.

Reportage

Ny professor i befolkningsstudier vid Umeå universitet

Anna Baranowska-Rataj är ny professor i befolkningsstudier med fokus på registerbaserad forskning.

Tvärvetenskap skapar både spets och möjligheter

Gunnar Malmberg, professor i kulturgeografi, arbetar med att bygga och stötta tvärvetenskapliga miljöer.

Infrastrukturer

Demografiska databasen
Demografiska databasen (DDB) är en nationell forskningsinfrastruktur som registrerar och bearbetar huvudsakliga demografiska och historiska data fö...
Forskningsområde: Demografi
SHARE
SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig longitudinell intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och...
Forskningsområde: Demografi, Åldrandeforskning
SwedPop: Svenska befolkningsdatabaser för forskning
Tillgång till de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige.
Forskningsområde: Demografi, Digital humaniora
Umeå SIMSAM Lab
Umeå SIMSAM Lab ger tillgång till data om människors hälsa och socioekonomiska situation i hela Sverige.

Nyheter

Glenn Sandström
SR och TV4: Demografiforskare om den lägsta befolkningsökningen i Sverige på 22 år

Glenn Sandström, docent i historisk demografi, intervjuas om nedgången i barnafödandet i Sverige.

För tidigt födda barn klarar sig bra i skolan

Inga skillnader i skolbetyg hos fullgångna barn och barn som fötts måttligt för tidigt.

Pojkar extra drabbade av temperaturrelaterad spädbarnsdödlighet

Med historiska data kan forskare se hur spädbarnsdödligheten påverkades av temperaturförändringar 1880–1950.

Forskningsprojekt

SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att överlevna en pandemi: Kort- och långsiktiga hälsoeffekter av spanska sjukan
Forskningsområde: Demografi, Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur nära bor familjen och hur mycket stöd får de äldre?
Forskningsområde: Demografi, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ensam är stark? – ensamboendets förändring och konsekvenser i Sverige 1900–2017
Forskningsområde: Demografi, Historia
Tid 30 juni 2020 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt