"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Behandling av psykisk ohälsa hos idrottare

Doktorandprojekt Psykisk hälsa och ohälsa hos idrottare har på senare tid uppmärksammats mer och mer. Däremot har vi begränsad kunskap om hur vi bäst bemöter och behandlar denna ohälsa inom idrotten. Hur fungerar psykoterapeutiska behandlingar så som kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment therapy (ACT) för idrottare och vad är det som kan förklara hur en behandlingsintervention får effekt?

Projektet syftar till att utvärdera effekten av kliniska behandlingsmetoder (t.ex. KBT och ACT) bland idrottare och därmed bidra med ökad kunskap om effektiva psykoterapeutiska behandlingar för psykisk ohälsa hos idrottare. För att undersöka detta kommer vi genomföra behandlingsinterventioner och undersöka effekten av dessa interventioner genom multipla N-of-1 studier för att få en mer detaljerad bild över hur och varför behandlingen får en effekt.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-12-01 2025-12-01

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Idrottsforskning, Psykologi

Projektbeskrivning

Psykisk hälsa och ohälsa inom idrotten har det senaste årtiondet uppmärksammats alltmer. Dock har det inte i samma utsträckning uppmärksammats och studerats hur vi bäst bemöter eller behandlar denna ohälsa bland idrottare. Tidigare forskning har nästan uteslutande fokuserat på interventioner med fokus på att höja den idrottsliga prestationen medan kunskap om effektiva interventioner för att höja idrottares välmående är relativt begränsad. Inom den kliniska psykologin finns det flera etablerade och välbeforskade metoder (t.ex. KBT och ACT) som har visat sig vara effektiva för en rad psykologiska besvär (t.ex. depression, ångest, smärtproblematik). I det här projektet avser vi därför att testa dessa kliniska behandlingsmetoder på idrottare för att öka kunskapen om hur vi bemöter och behandlar psykisk ohälsa hos idrottare.  

Huvudhandledare: Andreas Stenling
Bihandledare: Stefan Holmström

Aktuellt

Ekelund R, Holmström S and Stenling A (2022) Mental Health in Athletes: Where Are the Treatment Studies? Front. Psychol. 13:781177. doi: 10.3389/fpsyg.2022.781177

Senast uppdaterad: 2022-08-17