"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

BioRest: Lokala och regionala effekter på biologisk mångfald av vattendragsrestaurering

Forskningsprojekt

BioRest-projektet fokuserar på restaurerade biflöden inom Vindelälvens avrinningsområde i norra Sverige som tidigare var kanaliserade för timmerflottning.

Projektansvarig

Lina Polvi Sjöberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 90

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-01-01

Finansiering

Naturvårdsverket

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Projektbeskrivning

Vi har tre huvudsyften:

• Att bestämma hur och var restaureringsmetoder helst bör lokaliseras inom ett avrinningsområde för att få ökad (dvs återhämtad) biologisk mångfald med hänsyn till faktorer som morfologisk komplexitet, landskapsheterogenitet, och tillgång på organismer
• Att bestämma vilken faktor (eller kombination av faktorer) som har den största effekten på den totala biologiska mångfalden (dvs, fisk, makroevertebrater, makrofyter, och strandvegetation): morfologisk komplexitet, restaureringsmetod, tid sedan restaurering, eller tillgång på organismer?
• Att bestämma hur den potentiella komplexiteten och tillgången på organismer förändras inom avrinningsområdet och i vilka delar av avrinningsområdet vi kan förväntas oss att finna den största (eller lägsta) biologiska mångfalden

BioRest-projektet drivs av forskare vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Publikationer:

Dietrich, A. L., L. Lind, C. Nilsson & R. Jansson. 2014. The use of phytometers for evaluating restoration effects on riparian soil fertility. Journal of Environmental Quality 43:1916-1925.
Dietrich, A. L., C. Nilsson & R. Jansson. 2015. Restoration effects on germination and survival of plants in the riparian zone: a phytometer study. Plant Ecology 216:465-477.
Nilsson, C., A. Aradottir, D. Hagen, G. Halldórsson, K. Høegh, R. Mitchell, K. Raulund-Rasmussen, K. Svavarsdóttir, A. Tolvanen, S.D. Wilson. 2016. Evaluating the process of ecological restoration. Ecology and Society 21(1):41. http://dx.doi.org/10.5751/ES-08289-210141.
Nilsson, C., L. E. Polvi, J. Gardeström, E. M. Hasselquist, L. Lind & J. M. Sarneel. 2015. Riparian and in-stream restoration of boreal streams and rivers: success or failure? Ecohydrology 8:753-764.

Senast uppdaterad: 2019-10-01