"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Karlén

Checkpoint mekanismer som skyddar vårt mitokondriella genom och deras betydelse för cancerutveckling

Forskningsprojekt Vissa förändringar i den genetiska informationen i vårt mitokondriella DNA kan orsaka cancer. Cellen har mekanismer för att skydda den genetiska informationen i kärnans genom, men hur stabiliteten av det mitokondriella DNAt garanteras är tämligen okänt.

Detta projekt kommer att belysa mekanismer som upptäcker eller svarar på problem i det mitokondriella genomet. På sikt kan det bidra till utvecklingen av bättre behandlingar.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Cancer, Molekylärbiologi och genetik

Externa finansiärer

Cancerfonden

Projektbeskrivning

Våra celler innehar ett antal så kallade "checkpoint" kontrollpunkter som liknar nödbromsar som stannar celldelningen när vår arvsmassa (DNA) har skadats. Dessa checkpoint-mekanismer skyddar integriteten på vår arvsmassa och utgör ett viktigt försvar mot utveckling av cancer. Genförändringar som gör att dessa nödbromsar inte fungerar ligger bakom en del ärftliga cancer anlag.

Det är välkänt att checkpoint-mekanismer skyddar cellkärnans DNA, och nyligen har man även upptäckt en kontrollpunkt som svarar på förlusten av vårt andra genom, det mitokondriella DNAt (mtDNA), i jäst. Syftet med detta projekt är att identifiera nyckelkomponenter i mtDNA-kontrollpunkten, samt att undersöka om den opererar i däggdjursceller. Vi vill också utforska hur mtDNA-kontrollpunkten påverkar tillväxten av cancerceller.

Den nyligen upptäckta mtDNA-kontrollpunkten är relevant för vissa former av cancer där förändringar i antalet mtDNA molekyler kan ligga till grund för en mer aggressiv fenotyp eller påverka respons till behandling. Vi syftar därför på att utveckla en gedigen förståelse av de mekanismer som säkrar mtDNAs integritet, vilket kan bidra till utveckling av förbättrade behandlingar.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-02-08