"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
En tjen står i en medicinsk miljö

Bild: Adobe Stock

COGNIT: Ett ramverk för serverlös kommunikation i molnets kant

Forskningsprojekt COGNIT är ett nytt omfattande europeiskt initiativ vars syfte är att integrera AI-teknologi i serverlösa molnbaserade ledningssystem (Cloud-Edge). I konsortiet ingår flera framstående europeiska open source-företag, forskningsorganisationer med stor genomslagskraft samt innovativa leverantörer av edge-applikationer.

För att säkerställa de höga kraven på serverlösa moln-tjänster måste man ta itu med ett antal utmaningar. Dessa är ofta relaterade till resursbegränsningar, infrastrukturens olikheter behovet av att uppfylla kriterier som prestanda, motståndskraft, säkerhet, datasuveränitet och energieffektivitet.

Projektansvarig

Paul Townend
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 38
Monowar Bhuyan
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 05

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-31 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Externa finansiärer

EU Horizon 2020 (H2020)

Projektbeskrivning

Användningen av serverlös teknik för utveckling av molnapplikationer är på stark frammarsch, främst på grund av dess förmåga att avlasta utvecklarna från ansvaret att tillhandahålla, driva och skala upp den underliggande infrastrukturen. Dagens molnbaserade infrastruktur kännetecknas dock av ett stort antal olika leverantörer, begränsade resurser, olika plattformar, dynamisk infrastruktur och behovet av att orkestrera geografiskt distribuerade noder och enheter över publika nätverk. Detta innebär en betydande komplexitet som vi måste hantera om serverlös teknik ska kunna användas i produktionssystem.

Europeiskt initiativ

COGNIT-projektet är ett nytt och viktigt europeiskt initiativ som syftar till att integrera AI-teknik i molnhanteringssystem för att skapa ett referensramverk för kognitiva moln med tillhörande verktyg för serverlös databehandling i gränsområdet.

Syfte och mål

  • stödja ett innovativt nytt serverlöst ramverk för edge-applikationshantering och förbättrad digital självständighet för både användare och utvecklare;
  • möjliggöra on-demand-distribution av storskaliga, starkt distribuerade och självanpassande serverlösa miljöer med befintliga molnresurser;
  • optimera placeringen av data enligt förändringar i energieffektivitet, applikationskrav och beteende;
  • möjliggöra säker och pålitlig drift av serverlösa körtider.

Projektet använder fyra verkligt relevanta användningsfall för validering, från domäner inom smarta städer, jordbruk och miljö, energi och cybersäkerhet.

Unikt konsortium 

Detta projekt är en del av Europeisk öppen källkod för Europas nästa generations Edge-moln: SovereignEdge.EU-initiativet; ett unikt konsortium av flera framstående europeiska open source-företag, forskningsorganisationer med stor genomslagskraft och innovativa leverantörer av edge-applikationer.
Vi räknar med att denna gemensamma innovationsinsats kommer att vara en avgörande förändringskraft i EU:s framväxande edge-ekosystem, långt efter projektets avslutande, genom att erbjuda värdefulla resurser, spetskunskap och kraftfull europeisk öppen källkodsteknik till nystartade företag, små och medelstora företag samt branschledare som vill se bortom centraliserade plattformar och storskaliga lösningar.

Läs mer om EU:s politiska program för det digitala decenniet här

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-02