"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Miljöarkeolgosika laboratoriet

CryptO – Selektiv kemoterapi mot kryptosporidios i idisslare

Forskningsprojekt Kryptosporidios är en besvärlig sjukdom i kreaturbesättingar, men smittar även människor. Friska individer kan hantera infektionen, men immun-nedsatta personer kan bli allvarligt sjuka. Något effektivt botemedel mot Kryptosporidios finns inte – vi jobbar på att ta fram det första.

Formas finansierar projektet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

FORMAS

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Kemi
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Fabrice Laurent, INRA. https://www6.val-de-loire.inrae.fr/infectiologie-santepublique_eng/Staff-members/Parasitology-scientific-staff/Laurent

Projektbeskrivning

Kryptosporidios är en vattenburen zoonotisk diarrésjukdom som orsakas av Cryptosporidium-parasiter. Infektionens reservoar är boskap, där nyfödda idisslare är speciellt utsatta. De molekylära grunderna för kryptosporidios är dåligt förstådda och ingen botande behandling är tillgänglig. Vi har modifierat selektiva inhibitorer för ett visst humant enzym till att istället vara selektiva mot homologen i Cryptosporidium.

I projektet kommer vi att förfina dessa substanser, fastställa verkningsmekanismen biokemiskt och utvärdera dem iterativt i en musmodell. Vår läkemedelskemiplattform, tillsammans med musmodellen, kommer låta oss snabbt förbättra våra redan potenta substanser. Detta ska kulminera i ett fåtal kandidatsubstanser som kommer undersökas i nyfödda lamm mot Cryptosporidium-infektion, för såväl preventiv som botande effekt. Forskningen vikt för djurhållningssektorn, generell djurvälfärd och människors hälsa via minskad zoonotisk smittspridning är högst signifikant.

Senast uppdaterad: 2020-01-23