"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Christian Hedberg

Jag är professor i organisk kemi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KBC, Linnaeus väg 10, C4.01.07 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Koncept

I min forskargrupp fokuserar vi på molekylära metoder för att kemiskt analysera och dissekera infektionsmekanismer hos intracellulära patogener. Forskningen kan delas in i två spår: ett som handlar om posttranslationella modifieringar hos värd-patogen crosstalk och ett andra, mer tillämpat spår där vi använder vår kunskap för att bekämpa apikomplexa-parasiter genom att störa deras metabolism. Vår breda huvudkompetens är syntetisk organisk kemi i en biologisk kontext.

Jag är affilierad PI vid Umeå Centre for Microbial Research, UCMR.

Läs mer om gruppens forskning

Bakgrund

Intracellulära patogena bakterier har utvecklat ett antal strategier för att förbättra både deras överlevnad och virulens under infektion av en värd. En sådan taktik är att kemiskt modifiera sina eukaryota värdar med hjälp av toxinproteiner som injiceras via dedikerade translokationsmaskiner, som utsöndringssystem. Väl inne i värd-/bytescellen visar toxiner katalytisk aktivitet mot centrala komponenter i värdcellen, och riktar sig mot funktioner som cytoskelettdynamik, vesikulär trafik och modulerar de olika noderna och nivåerna av cellsignalering. De flesta toxiner använder en reaktiv metabolit från värden som ett samsubstrat. Detta är ofta en nukleotid, som delvis överförs kovalent till målproteinerna, vilket således hämmar protein-protein-interaktioner mellan det modifierade proteinet och andra effektorer. Till exempel överför fosforylerande toxiner y-fosfatet från värdcellens ATP, med ADP som en lämnande grupp, analogt med ett eukaryot kinas. Å andra sidan använder ett adenylerande toxin ATP på ett annat sätt. Här är AMP-delen fäst till en aminosyrarest av ett värdprotein. I själva verket överförs nukleobasmonofosfatet och pyrofosfat fungerar som en lämnande grupp. Detta illustrerar patogenernas geniala natur att använda de tillgängliga nukleotiderna.

Biografi

Christian Hedberg är född och uppväxt i Boden, Norrbotten, där han på gymnasiet gick teknisk linje - inriktning kemi. Vid den tidpunkten bestämde han sig för att bli organisk kemist. Därefter följde kemistudier vid Uppsala Universitet. Hedberg försvarade sin avhandling 2005, där han utförde grundläggande undersökningar rörande design av kirala P,N-ligander för asymmetrisk Ir-katalyserad hydrogenering under handledning av Prof. Pher Andersson. 2005 erhöll Hedberg ett Alexander von Humboldt-postdoc stipendium och flyttade till Max-Planck institutet i Dortmund för att arbeta med Prof. Herbert Waldmann inom fältet kemisk biologi. 2008 blev Hedberg befordrad till Max-Planck gruppledare och inledde sin självständiga karriär. 2013 erhöll Hedberg Wallenberg Academy fellow award, nominerad av Umeå Universitet, och 2014 omlokaliserade Hedbergs forskargrupp till kemiska institutionen vid Umeå Universitet, där Hedberg blev Universitetslektor. 2020 befordrades Hedberg till professor i organisk kemi.

Journal of Biological Chemistry, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2023, Vol. 299, (12)
Fan, Mingzhen; Kiefer, Patrick; Charki, Paul; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2023, Vol. 14, (1)
Kaspers, Marietta S.; Pogenberg, Vivian; Pett, Christian; et al.
Nature Communications, Nature Research 2021, Vol. 12, (1)
Du, Jiqing; Wrisberg, Marie-Kristin von; Gulen, Burak; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2021, Vol. 12, (1)
Fauser, Joel; Gulen, Burak; Pogenberg, Vivian; et al.
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 93, (4) : 2152-2159
Shao, Chenwen; Hedberg, Christian; Qian, Yong
Hepatology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 73, (4) : 1531-1550
Vartak, Nachiket; Guenther, Georgia; Joly, Florian; et al.
Science Advances, American Association for the Advancement of Science 2020, Vol. 6, (20)
Ernst, Stefan; Ecker, Felix; Kaspers, Marietta S.; et al.
Nature Chemistry, Nature Publishing Group 2020, Vol. 12, (8) : 732-739
Gulen, Burak; Rosselin, Marie; Fauser, Joel; et al.
iScience, Cambridge: Cell Press 2020, Vol. 23, (12)
Hoepfner, Dorothea; Fauser, Joel; Kaspers, Marietta S.; et al.
Biochemistry, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 59, (38) : 3570-3581
Rogne, Per; Dulko-Smith, Beata; Goodman, Jack; et al.
Biophysical Journal, Cell Press 2020, Vol. 118, (3) : 193A-193A
Rogne, Per; Sauer-Eriksson, Elisabeth; Sauer, Uwe H.; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 58, (5) : 1417-1421
Moodie, Lindon W. K.; Hubert, Madlen; Zhou, Xin; et al.
ChemBioChem (Print), Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2019, Vol. 20, (18) : 2336-2340
Ochtrop, Philipp; Ernst, Stefan; Itzen, Aymelt; et al.
Biophysical Journal, CELL PRESS 2019, Vol. 116, (3) : 485A-485A
Wolf-Watz, Magnus; Rogne, Per; Sauer-Eriksson, A. Elisabeth; et al.
Journal of Peptide Science, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (10)
Paulsen, Marianne H.; Karlsen, Eskil Andre; Ausbacher, Dominik; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 115, (12) : 3012-3017
Rogne, Per; Rosselin, Marie; Grundström, Christin; et al.
Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 83, (8) : 4792-4799
Shukla, Lakshmi; Moodie, Lindon W. K.; Kindahl, Tomas; et al.
ChemBioChem (Print), Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2017, Vol. 18, (10) : 888-893
Martinez, Nancy E.; Zimmermann, Tobias J.; Goosmann, Christian; et al.
Organic Letters, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 19, (11) : 2797-2800
Moodie, Lindon W. K.; Chammaa, Samy; Kindahl, Tomas; et al.
Biochemistry, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 55, (31) : 4375-4385
Gavriljuk, Konstantin; Schartner, Jonas; Seidel, Hans; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 55, (27) : 7766-7771
Qian, Yong; Schuermann, Marc; Janning, Petra; et al.
Molecular Microbiology, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 99, (4) : 778-793
Schell, Ursula; Simon, Sylvia; Sahr, Tobias; et al.
ACS Chemical Biology, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 10, (1) : 12-21
Hedberg, Christian; Itzen, Aymelt
The FEBS Journal, Vol. 282 : 12-12
Heller, K; Ochtrop, Philipp; Albers, Michael; et al.
Angewandte Chemie International Edition, Vol. 54, (35) : 10327-10330
Heller, Katharina; Ochtrop, Philipp; Albers, Michael F.; et al.
Organic Letters, Vol. 17, (1) : 122-125
Pandey, Sunil Kumar; Guttormsen, Yngve; Haug, Bengt Erik; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Christian Hedberg Lab
Se film om Christian Hedbergs forskning