"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cyberbrottslighet: en longitudinell registerbaserad studie om demografiska, socioekonomiska och tekniska förklaringsfaktorer

Forskningsprojekt Det övergripande målet med projektet är att förstå cyberbrottslighet utifrån olika dimensioner. Genom att identifiera demografiska och socioekonomiska prediktorer för cyberbrottslingar och brottsoffer i Sverige, samt analysera tekniska specifikationer för cybersäkerhet, syftar projektet till ökad kunskap om vilka personer och miljöer som är mest utsatta för cyberbrott. Dels bygger projektet på registerstudier, dels på kunskap hos experter som arbetar med cyberbrottslighet och säkerhet.

Cyberbrottslighet är en typ av kriminell aktivitet som involverar attacker eller utnyttjande av datorer, nätverk eller anslutna enheter för att få tillgång till information eller manipulera andra till handlingar som genererar vinster för angriparen. Cyberbrottslighet har ökat i takt med ökad användning av internet och har blivit ett av de mest framträdande hoten mot Sveriges säkerhet. För att öka förståelsen om cyberbrottslighet kommer projektet att använda en tvärvetenskaplig och kvantitativ ansats med fokus på longitudinella registerbaserade analyser samt tekniska dimensioner.

Projektansvarig

Mojgan Padyab
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 49

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för demografi och åldrandeforskning, Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Cyberbrottslighet har ökat i både omfattning och komplexitet. De ekonomiska konsekvenserna av cyberbrott och dess negativa effekter på både samhället och individ har uppmärksammats av bland annat regeringen. En djupgående analys av cyberbrottslighet utifrån sociodemografiska och tekniska aspekter är avgörande för att förbättra cybersäkerheten i samhället och minska dess negativa konsekvenser för individer och samhället i stort. Förebyggande strategier mot cyberbrottslighet bör riktas mot specifika riskgrupper i stället för generella insatser. Detta projekt syftar till att generera empirisk kunskap om riskfaktorer inom tre områdena beträffande cyberbrottslighet: gärningsperson, brottsoffer och IT-miljö. Genom att identifiera demografiska och socioekonomiska prediktorer för cyberbrottslingar och brottsoffer i Sverige, samt analysera tekniska specifikationer för cybersäkerhet, syftar projektet till ökad kunskap om vilka personer och miljöer som är mest utsatta för cyberbrott. Genom att analysera demografiska faktorer och socioekonomisk sammansättning kommer projektet att kunna identifiera vilka individer som är mest utsatta för cyberbrott och därigenom öka samhällets förbyggande förmåga och beredskap att förebygga cyberbrottslighet. Genom att förstå sociodemografiska egenskaper hos brottsoffer ämnar vi att lämna rekommendationer på hur förebyggande insatser kan riktas mot riskgrupper.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-11-24