Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Mehdi Ghazinour

Mehdi Ghazinour

Är forskare vid enheten för polisutbildning och medverkar i flera forskningsprojekt i polisiärt arbete med fokus på polisens personlighet, stress och arbetsmiljö.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Beteendevetarhuset (BET), Vindarnas torg 1, 3:B1:1 Umeå universitet, Gods F, 907 36 Umeå
2020
Children and youth services review, Elsevier 2020, Vol. 109
Padyab, Mojgan; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2019
The Journal of Refugee Studies, Oxford University Press 2019, Vol. 32, (3) : 372-396
Eriksson, Malin; Wimelius, Malin E.; Ghazinour, Mehdi
2019
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2019, Vol. 96, (1) : 22-37
Ghazinour, Mehdi; Eriksson, Malin; Eklund Wimelius, Malin
2019
Nordisk Politiforskning, Universitetsforlaget 2019, Vol. 6, (1) : 7-23
Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan; Lauritz, Lars-Erik; et al.
2019
SSM - Population Health, Elsevier 2019, Vol. 8
Karhina, Kateryna; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2018
Studies in Conflict and Terrorism
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Kinsman, John; et al.
2018
Social Theory & Health, Springer 2018, Vol. 16, (4) : 414-433
Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; Hammarström, Anne
2018
Mänsklig säkerhet
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; et al.
2018
Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia, Gyldendal Juridisk 2018 : 235-264
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2018
International Journal of Mental Health, Routledge 2018, Vol. 47, (1) : 3-25
Sundqvist, Johanna; Padyab, Mojgan; Hurtig, Anna-Karin; et al.
2017
Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer 2017 : 225--255
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2017
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (5) : 141-155
Karhina, Kateryna; Ghazinour, Mehdi; Ng, Nawi; et al.
2017
Psychology, Vol. 8 : 1601-1619
Karhina, Kateryna; Ghazinour, Mehdi; Ng, Nawi; et al.
2017
International Journal of Social Work and Human Services Practice, Vol. 5, (2) : 70-79
Löfgren, Hans O.; Padyab, Mojgan; Ghazinour, Mehdi; et al.
2017
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (7) : 24-34
Löfgren, Hans O.; Petersen, Solveig; Nilsson, Karin; et al.
2017
Psychology, Vol. 8, (5) : 700-716
Löfgren, Hans O.; Petersen, Solveig; Nilsson, Karin; et al.
2017
Psychology, Scientific Research Publishing 2017, Vol. 8, (1) : 97-118
Sundqvist, Johanna; Ghazinour, Mehdi; Padyab, Mojgan
2017
Journal of International Migration and Integration, Springer 2017, Vol. 18, (1) : 143-157
Wimelius, Malin E.; Eriksson, Malin; Isaksson, Joakim; et al.
2016
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2016, Vol. 3
Forouzan, Setareh; Padyab, Mojgan; Rafiey, Hassan; et al.
2016
Journal of social service research, Vol. 42, (5) : 675-688
Hanberger, Anders; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
2016
International journal of human rights in health care, Vol. 9, (3) : 185-197
Jana, Saim Nor; Ghazinour, Mehdi; Richter, Jorg
2016
International Journal of Mental Health Systems, Vol. 10
Karhina, Kateryna; Ng, Nawi; Ghazinour, Mehdi; et al.
2016
European Journal of Social Work, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 19, (6) : 901-916
Sundqvist, Johanna; Kenneth, Ögren; Padyab, Mojgan; et al.
2015
Polisutbildningens skriftserie, 4
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
2015
International Journal of Social Work and Human Services Practice, Horizon Research Publishing 2015, Vol. 3, (3) : 101-108
Hansson, Jonas; Ghazinour, Mehdi; Wimelius, Malin
2015
European Journal of Social Work, Taylor & Francis 2015, Vol. 18, (1) : 129-139
Padyab, Mojgan; Ghazinour, Seyedmehdi
2015
The past, the present and the future of police research: proceedings from the fifth Nordic police research seminar, Växjö: Linnæus University 2015 : 171-184
Rantatalo, Oscar; Karp, Staffan; Ghazinour, Seyedmehdi; et al.
2015
Interpersona, Vol. 8, (1) : 115-127
Richter, Jörg; Ghazinour, Seyedmehdi; Rostami, Arian
2015
Global Journal of Health Science, Vol. 7, (6) : 215-225
Sundqvist, Johanna; Hansson, Jonas; Ghazinour, Mehdi; et al.
2014
Evaluation Report
Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; Hanberger, Anders; et al.
2014
Global Health Action, Vol. 7 : 1-10
Forouzan, Ameneh S; Rafiey, Hassan; Padyab, Mojgan; et al.
2014
Polisutbildningens skriftserie, 3
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
2014
Polisutbildningens skriftserie, 2
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
2014
European Journal of Social Work, Vol. 17, (4) : 572-586
Ghazinour, Mehdi; Richter, Jörg
2014
Nordic Police Research Seminar, Växjö 19th – 21st August 2014: 5 th Nordic Police Research Seminar, Seminars and Posters : 28-
Rantatalo, Oscar; Karp, Staffan; Ghazinour, Mehdi; et al.
2014
Journal of Family Issues, Sage Publications 2014, Vol. 35, (14) : 1940-1958
Rostami, Arian; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Lennart; et al.
2014
Journal of family Violence, Vol. 29, (4) : 465-472
Saim, Nor Jana Bte; Dufåker, Mona; Ghazinour, Seyedmehdi
2013
UCERs Arbetsrapportserie
Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; Hanberger, Anders; et al.
2013
Journal of Nervous and Mental Disease, Lippincott Williams & Wilkins 2013, Vol. 201, (7) : 602-608
Nasseh Lotf Abadi, Mozhdeh; Ghazinour, Seyedmehdi; Nygren, Lennart; et al.
2013
Social behavior and personality, Society for Personality Research 2013, Vol. 41, (5) : 805-814
Padyab, Mojgan; Ghazinour, Mehdi; Richter, Jörg
2013
Global Journal of Health Science, Vol. 5, (4)
Padyab, Mojgan; Richter, Jörg; Nygren, Lennart; et al.
2013
Applied Research in Quality of Life, Springer 2013, Vol. 8, (3) : 385-402
Rostami, Arian; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Lennart; et al.
2013
Global Journal of Health Science, Vol. 5, (4) : 151-164
Rostami, Arian; Ghazinour, Mehdi; Richter, Jörg
2013
Global Journal of Health Science, Canada: 2013, Vol. 5, (5) : 20-30
Saim, Nor Jana Bte; Dufåker, Mona; Eriksson, Malin; et al.
2013
Journal of Child Psychology and Psychiatry, John Wiley & Sons 2013, Vol. 54, (4) : 348-366
Ungar, Michael; Ghazinour, Mehdi; Richter, Jörg
2012
Nasseh Lotf Abadi, Mozhdeh; Ghazinour, Seyedmehdi; Joghataei, Mohammad Taghie; et al.
2012
Journal of family Violence, Springer 2012, Vol. 27, (3) : 225-231
Nasseh Lotf Abadi, Mozhdeh; Ghazinour, Seyedmehdi; Nojomi, Marzieh; et al.
2012
British Journal of Social Work, Oxford University Press 2012, Vol. 42, (1) : 111-128
Padyab, Mojgan; Chalak, Hassan; Nygren, Lennart; et al.