"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Svensson

Med utgångspunkt i fraseologin, som behandlar flerordsuttryck, har jag, via bildligt språk, kommit att intressera mig för dubbla betydelser, inte minst i hur dessa utnyttjas i ordlekar.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Franska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.K.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

For English and French, click here.

Min forskning är förankrad i fraseologi. Från möjliga vägar att definiera typer av flerordsuttryck har jag via olika kategorier (såsom idiom och kollokationer) ofta hamnat i bildligt språk. När bildligt språk är i fokus är metafor och metonymi grannar som ofta besökes. Jag har då stött på tvetydighet och dubbla betydelser. Sedan är steget inte så långt till ordlekar. Ett ställe att söka efter konkreta exempel på ordlekar av olika slag är publikationer med skämt och humor, och plötsligt finner jag mig vara humorforskare. När jag så läser sagda publikationer hoppar stereotyper – t.ex. om vad som uppfattas som manligt eller kvinnligt – upp och biter mig i näsan. Skämt där ord för män och kvinnor ingår är tydligt polariserade, vilket märks i de ordkombinationer (kollokationer) som används, och så är jag tillbaka där hon började, i flerordsuttrycken. Sedan är det bara att gå varvet runt igen.

Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 55
Isaksson, Malin; Sisask, Florence; Svensson, Maria Helena
Le repos de la guerrière: textes en l'honneur de Barbro Nilsson Sharp, Umeå: Umeå University 2023 : iii-v
Isaksson, Malin; Svensson, Maria Helena; Sisask, Florence
LMS : Lingua, Uppsala: Riksföreningen för lärarna i moderna språk 2020, (2) : 20-25
Svensson, Maria Helena
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 25-25
Svensson, Maria
Phrasis. Rivista di studi fraseologici e paremiologici, Rome: Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia Phrasis 2019, (3) : 205-215
Svensson, Maria Helena
La phraséologie: théories et applications, Paris: Honoré Champion 2018 : 105-120
Svensson, Maria Helena
La phraséologie: sémantique, syntaxe, discours, Paris: Honoré Champion 2017 : 217-229
Svensson, Maria Helena
Actes du XIXème congrès des romanistes scandinaves: Actes ROM Reykjavík 2014
Svensson, Maria Helena
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 95-104
Svensson, Maria Helena
Transformative Works and Cultures, Organization for Transformative Works 2011, (8)
Gregersdotter, Katarina; Isaksson, Malin; Lindgren Leavenworth, Maria; et al.
Codex and Code: Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Linköping: Linköping university electronic press 2009 : 239--257
Svensson, Maria Helena
Phraseology: An interdisciplinary perspective, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2008 : 81-93
Svensson, Maria Helena
Skrifter från moderna språk, 15
Svensson, Maria Helena
XV Skandinaviske romanistkongress : 777-783
Maria, Svensson
XIV Skandinaviska Romanistkongressen: Stockholm 10-15 augusti 1999, Stockholm: Almqvist & Wiksell 2000 : 1068-1078
Svensson, Maria
Actes du premier Congrès des Romanistes Scaninaves pour étudiants en doctorat., Lund: Lunds universitet 1998 : 107-114
Svensson, Mia

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

30 juni 2014 till 31 december 2014
1 april 2008 till 31 december 2011