"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Datadriven modellering med Big Data som beslutsstöd till energirenovering för småhusägare

Forskningsprojekt Projektet kommer att utveckla en kvantitativ metod som kan bedöma en byggnads energianvändning och utsläpp av växthusgaser med hjälp av bygginformationsmodellering (BIM) och maskininlärningsalgoritmer.

De digitaliserade och parametriserade egenskaperna i BIM används i konstruktionsskedet för att generera scenarier. Den informationen utgör i sin tur underlag för energiprestationssimuleringar och miljöbedömningsdatabaser, som möjliggör utvärderingar med avseende på energianvändning och utsläpp växthusgaser.

Projektansvarig

Weizhuo Lu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 57

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-12-01 2023-11-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Externa finansiärer

Kempestiftelserna

Projektbeskrivning

Genom att processa genererade data i en maskininlärningsalgoritm är det möjligt att extrahera förslag på alternativa konstruktioner.
Resultatet kan i sin tur utgöra underlag för att göra olika typer av konsekvensanalyser. Med den
utvecklade metoden är det möjligt för konstruktörer att identifiera tekniska konstruktionslösningar med minsta möjliga energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-03-15