"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

DEMAND: en studie om diet, fysisk aktivitet och optimal diabetesbehandling kan påverka minnesfunktionen hos personer med typ 2 diabetes och lätt nedsatt kognition

Forskningsprojekt Personer med typ 2 diabetes och lätt nedsatt kognition har en fördubblad risk att utveckla en demenssjukdom jämfört med personer utan diabetes.

Denna interventionsstudie innehåller medelhavskost, individanpassat träningsprogram och en optimal diabetesbehandling bland personer som har typ 2 diabetes och en mild minnesstörning. Vi undersöker om dessa interventioner kan förhindra en försämring i minnesfunktionen.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2023-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Vi avser genomföra en studie med en mångsidig intervention som innehåller Medelhavskost, ett individanpassat träningsprogram för att öka fysisk aktivitet samt en optimal diabetesbehandling bland personer som har typ 2 diabetes och samtidig en mild minnesstörning. Frågan vi ställer oss är om vi kan med dessa interventioner förhindra en försämring i minnesfunktion jämfört med sedvanlig diabetesbehandling samt om den är genomförbar.

Interventionen pågår under ett år. Om studien blir framgångsrik kommer det att medföra en bibehållen livskvalitet, längre liv och minskad risk för följdsjukdomar hos personer med typ 2 diabetes och mild minnesstörning.

Studien är ett samarbete mellan:

  • Folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet
  • Folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och preventiv medicin, Uppsala universitet
  • Medicinska vetenskaper, Örebro universitet
  • Kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

 

Senast uppdaterad: 2023-11-22