"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Det evolutionära ursprunget till utvecklingsprogram

Forskningsprojekt finansierat av vetenskapsrådet.

Utvecklingen av flercelliga organismer formade biosfären i grunden genom att ge upphov till komplexa livsformer som verkar över enorma skalor. Ändå är inte alla former av multicellularitet komplexa, kvarvarande enkla grupper av odifferentierade celler. Det centrala syftet med projektet är att förstå hur vissa former av multicellularitet utvecklar större komplexitet medan andra inte gör det.

Projektansvarig

Eric Libby
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 70

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR)

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Matematik

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Nyckelord: Evolutionsbiologi, mikrobiologi, matematik

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-15