"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eric Libby

Jag är universitetslektor på Institutionen för matematik och matematisk statistik och är anknuten till det tvärvetenskapliga forskningscentret IceLab.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, IceLab, Naturvetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är anknuten till forskningscentrat Icelab

Min forskning fokuserar på utvecklingen av biologisk komplexitet --- särskilt ursprunget till multicellularitet, livscykler, syntrofi och organisatoriska skalor. Jag använder en mängd olika matematiska modelleringstekniker och samarbetar med forskare från olika discipliner och länder. Jag är tacksam för generöst stöd från olika finansieringsorgan, inklusive Vetenskapsrådet, Umeå universitet, NASA och National Science Foundation.

Läs mer om min forskning och undervisning

 

Physiologia Plantarum, John Wiley & Sons 2024, Vol. 176, (3)
Mishra, Laxmi S.; Cook, Sam D.; Kushwah, Sunita; et al.
Nature Ecology & Evolution, Nature Publishing Group 2024, Vol. 8, (5) : 1010-1020
Pineau, Rozenn M.; Libby, Eric; Demory, David; et al.
PLoS biology, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 22, (4)
Souza, Lucas Santana; Solowiej-Wedderburn, Josephine; Bonforti, Adriano; et al.
PloS Computational Biology, Vol. 19, (4)
Isaksson, Hanna; Brännström, Åke; Libby, Eric
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 2023, Vol. 120, (17)
Libby, Eric; Kempes, Christopher P.; Okie, Jordan G.
eLIFE, eLife Sciences Publications Ltd 2023, Vol. 12
Pentz, Jennifer T.; MacGillivray, Kathryn; DuBose, James G.; et al.
The evolution of multicellularity, CRC Press 2022 : 343-356
Andersson, Rebecka; Isaksson, Hanna; Libby, Eric
Nature Communications, Nature Publishing Group 2021, Vol. 12, (1)
Bozdag, G. Ozan; Libby, Eric; Pineau, Rozenn; et al.
Genes, MDPI 2021, Vol. 12, (5)
Isaksson, Hanna; Conlin, Peter L.; Kerr, Ben; et al.
The Lichenologist, Cambridge University Press 2021, Vol. 53, (4) : 283-290
Libby, Eric; Ratcliff, William C.
Life, Vol. 11, (6)
Smith, Hillary H.; Hyde, Andrew S.; Simkus, Danielle N.; et al.
Current Biology, Cell Press 2020, Vol. 30, (21) : 4155-4164
Pentz, Jennifer T.; Marquez-Zacarias, Pedro; Bozdag, G. Ozan; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Berdahl, Andrew; Brelsford, Christa; De Bacco, Caterina; et al.
Trends in Ecology & Evolution, Elsevier 2019, Vol. 34, (1) : 6-18
Estrela, Sylvie; Libby, Eric; Van Cleve, Jeremy; et al.
Nature Ecology & Evolution, NATURE PUBLISHING GROUP 2019, Vol. 3, (8) : 1142-1143
Libby, Eric
PloS Computational Biology, Public Library Science 2019, Vol. 15, (7)
Libby, Eric; Hebert-Dufresne, Laurent; Hosseini, Sayed-Rzgar; et al.
Bio-protocol, Bio-Protocol, LLC 2019, Vol. 9, (20)
Libby, Eric; Lind, Peter A.
American Naturalist, University of Chicago Press 2019, Vol. 193, (3) : 409-423
Libby, Eric; Ratcliff, William C.
eLIFE, eLife Sciences Publications 2019, Vol. 8 : 1-31
Lind, Peter A; Libby, Eric; Herzog, Jenny; et al.
Scientific Reports, Vol. 8, (1)
Libby, Eric; Driscoll, William W.; Ratcliff, William C.