Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott

Forskningsprojekt Det finns aktuella händelser beskrivna i svensk media om att unga domare i idrott utsätts för olika former av negativa beteenden som kan betraktas som emotionella övergrepp. Det finns dock ingen forskning om unga domare idag, om vad som sker och hur man kan förhindra dessa beteenden från omgivningen.

Studien kommer att ge värdefull kunskap om unga domares erfarenheter och villkor, vilket kan användas för att utveckla strategier för att förebygga och hantera förolämpande beteende mot manliga och kvinnliga domare i idrott.

Projektansvarig

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Finansiering

Centrum för idrottsforskning
Projektnr: 2018-0089

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsämne

Idrottsforskning, Pedagogik

Projektbeskrivning

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att studera unga domares erfarenheter och villkor när de är engagerar sig som domare inom svensk föreningsidrott. Det specifika syftet är att beskriva och analysera förekomst, erfarenheter och effekter av emotionella övergrepp mot 14-18-åriga domare som arbetar som domare i lagidrott.

Det finns aktuella händelser beskrivna i svensk media om att unga domare i idrott utsätts för olika former av negativa beteenden som kan betraktas som emotionella övergrepp. Det finns dock ingen forskning om unga domare idag, om vad som sker och hur man kan förhindra dessa beteenden från omgivningen. Negativt beteende mot domare kan vara ett allvarligt hinder för såväl rekrytering och att behålla domare inom idrott som den unga domarens hälsa. Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, både fysiskt och mentalt enligt FN: s barnkonvention (artikel 19, UNCRC, 1989) varför denna studie är angelägen att genomföra.

Publikationer

2018
Idrottsforskning.se
Eliasson, Inger; Lindkvist, Louise