"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Norrlandsbilder

Detta delprojekt kommer att studera hur idéer och bilder av attraktiva platser reproduceras, utmanas och förändras. Man vill särskilt titta på hur föreställda och verkliga utmaningar och "problem" i Norrland framställs.

Forskningen fokuserar på följande frågeställningar:

  • Hur representeras Norrland och de gröna investeringarna i nationell media och politik?
  • Vad uppfattas som Norrlands utmaningar/problem/fördelar?
  • Vilka antaganden ligger till grund för platsmarknadsföringsstrategier och andra insatser som genomförs för att göra Norrland mer attraktivt?
  • Hur ser lokala aktörer på framtiden för sitt närområde och för Norrland som helhet?
  • Hur kan maktrelationer och förlegade diskurser om Norrland ifrågasättas, brytas och ersättas med mer inkluderande, lokalt förankrade och hållbara narrativ?

Gå tillbaka till "Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering"

Deltagande forskare

Madeleine Eriksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 57
Evelina Liliequist
Universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-10-26