"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ingrid Söderbergh

Dietist på distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Genom projektet uppmärksammas särskilt upplevda erfarenheter av behandling via digitala möten ur både dietisters och patienters perspektiv.

Projektansvarig

Sarah Persson
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 69

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-15 2024-06-14

Finansiering

Projektet finansieras av Företagsforskarskolan och Glesbygdsmedicinskt centrum Region Västerbotten 

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Fokus ligger på att undersöka upplevda erfarenheter av internetbaserad dietistbehandling för att tydligare kunna ge en bild av lämplighet, förutsättningar och svårigheter med implementering av internetbaserad dietistbehandling.

Forskningen kommer att kombinera olika metoder i de olika delstudierna för att bästa kunna uppnå syftet med projektet. Kartläggning av dietistkårens nuvarande digitaliseringsstatus kommer att ske via enkät med statistiska analyser. Dietisters upplevda erfarenheter kommer att undersökas via intervjuer och observationer med tematisk analys. Intervjuer kommer att undersöka patienters upplevda erfarenheter av internetbaserad dietistbehandling med tematisk analys.

Projektet avspeglar den nationella visionen e-hälsa 2025 för digitalisering i socialtjänst och hälsa- och sjukvård, som publicerades i mars 2016, med ambitionen om att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter understryks i visionen som undertecknas Regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Forskningssamhället välkomnas till det fortsatta visionsarbetet för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Senast uppdaterad: 2023-03-13