Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dietist på distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Genom projektet uppmärksammas särskilt upplevelser, attityder och erfarenheter av internetbaserad dietistbehandling ur både dietisters och patienters perspektiv.

Projektansvarig

Sarah Persson
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 69

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-15 2024-06-14

Finansiering

Projektet finansieras av Företagsforskarskolan och Glesbygdsmedicinskt centrum Region Västerbotten 

 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Handledare vid universitetet:

  Petra Rydén, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Extern part:

  Glesbygdsmedicinskt centrum Region Västerbotten

Projektbeskrivning

Fokus ligger på att undersöka erfarenheter och effekter av internetbaserad dietistbehandling för att tydligare kunna ge en bild av lämplighet, förutsättningar och svårigheter med implementering av internetbaserad dietistbehandling.

Forskningen kommer att kombinera olika metoder i de olika delstudierna för att bästa kunna uppnå syftet med projektet. Kartläggning av kostbehandlingens utfall kommer att ske via enkäter med kvantitativa data, dietisters erfarenheter och attityder via enkäter och intervjuer i en mixad metod med både kvalitativ och kvantitativ data, patienters erfarenheter av internetbaserad dietistbehandling kommer att ske med intervjuer och generera kvalitativ data.

Projektet avspeglar den nationella visionen e-hälsa 2025 för digitalisering i socialtjänst och hälsa- och sjukvård, som publicerades i mars 2016, med ambitionen om att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter understryks i visionen som undertecknas Regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Forskningssamhället välkomnas till det fortsatta visionsarbetet för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.