Hoppa direkt till innehållet
printicon

Dietist på distans (DiOn)

Doktorandprojekt Internetbaserad behandling med videosamtal ökar snabbt i Sverige. För att minska resor och öka tillgängligheten av dietister kan internetbaserad behandling vara ett alternativ. Det saknas dock kunskap om hur detta kan påverka patient, dietist och samhälle.

Dietist på distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård

Projektöversikt

Projektperiod

2018-08-15 2024-06-14

Finansiering

  • Företagsforskarskolan, Umeå universitet
  • Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten

Forskningsämne

Kostvetenskap

Projektbeskrivning

Kostbehandling hos dietist är kostnadseffektiv behandling för bland annat övervikt, diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom. Tillgången på dietister är dock begränsad, vilket kan medföra långa väntetider, utebliven kostbehandling eller långa resor för behandling. Resor för behandling belastar vår miljö och kan upplevas som ett ineffektivt sätt att hantera samhällets resurser. Med ökad användning av informations- och kommunikationsteknologi kan vård ges på distans vilket skulle kunna förbättra tillgängligheten samt öka effektiviteten. Idag saknas dock kunskap om konsekvenserna av internetbaserad dietistbehandling.

Syftet med projektet är att undersöka hur effektivitet och interaktion påverkas när mötet mellan dietist och patient äger rum på distans med hjälp av videosamtal. Projektet ska undersöka internetbaserad dietistbehandling ur aspekterna behandlingsutfall och anknytning till behandlare genom att jämföra traditionell dietistbehandling med internetbaserad dietistbehandling vid behandling av övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck samt diabetes typ 2.