Hoppa direkt till innehållet
printicon

Digitalt kompetent skolledarskap

Forskningsprojekt Det finns få studier som fokuserar digitalt kompetent skolledarskap. Det behövs mer forskning för att uppmärksamma och fördjupa betydelsen av skolledarens roll och funktion och särskilt då avseende de digitala kompetenser som skolledaren behöver utveckla för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Genom intervjuer med skolledare som idag leder digitalt framgångsrika skolor kan projektet bidra med kunskap i frågor om hur lärar- och rektorsutbildningen kan och bör utformas för att ge bästa förutsättningar för mötet med den ökade digitaliseringen.

Projektöversikt

Projektperiod

2018-06-23 2019-06-20

Finansiering

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Forskningsämne

Pedagogik