"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Effekter av klimatförändringar och individers sårbarhet på risken för dengue i Sydostasien (DENCLIM)

Forskningsprojekt Klimatförändringar är en av de viktigaste globala utmaningarna. Projektet syftar till att bidra till att förbättra hälsa och välstånd för befolkningen i Laos och Thailand.

Ett förändrat klimat påverkar befolkningens hälsa direkt genom värmeböljor och extrema väderhändelser, och indirekt genom t.ex. påverkan på spridningen av infektionssjukdomar. Laos och Thailand drabbas återkommande av stora epidemier av den myggburna sjukdomen dengue redan idag och befolkningarna är sårbara. I framtiden tros myggorna och smittspridningen kunna gynnas av de förändrade klimatförhållandena.

Projektansvarig

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-04-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att bidra till att förbättra hälsa och välstånd för befolkningen i Laos och Thailand genom att ta fram och utveckla ny kunskap och metoder för att bättre förstå hur klimatförändringar och individers sårbarhet påverkar risken för dengue för att utveckla strategier som minskar sjukdomsrisken och ökar kunskapen om sjukdomens bestämningsfaktorer.

Senast uppdaterad: 2019-11-26