Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mikael Sandlund

Mikael Sandlund

Jag bedriver forskning om Delat beslutsfattande (SDM) inom psykiatrisk vård och socialpsykiatri, samt forkning om substansanvändning i ett bio-psyko-solcialt perspektiv.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri
Plats
23, 5 tr, Psykiatriska kliniken Umeå universitet, Psykiatri, 901 85 Umeå
European psychiatry, Cambridge University Press 2021, Vol. 64, (S1) : S76-S76
Lieber, I.; Ott, Michael; Öhlund, Louise; et al.
BMC Medical Ethics, BioMed Central 2021, Vol. 22, (1)
Lynøe, Niels; Lindblad, Anna; Engström, Ingemar; et al.
Medicinsk informatik, Stockholm: Liber 2021 : 419-429
Mathiesen, Tiit; Sandlund, Mikael
European psychiatry, Cambridge University Press 2021, Vol. 64 : S79-S79
Öhlund, Louise; Ott, Michael; Bergqvist, M.; et al.
European psychiatry, Cambridge University Press 2021, Vol. 64, (S1) : S79-S80
Öhlund, Louise; Ott, Michael; Lundqvist, Robert; et al.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing
Arndtzen, Mats; Sandlund, Mikael
Smer, 2020:3
Collste, Göran; Hermerén, Göran; Sahlin, Nils-Eric; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Jemberie, Wossenseged Birhane; Stewart Williams, Jennifer; Eriksson, Malin; et al.
Journal of Psychopharmacology, Sage Publications 2020 : 293-303
Lieber, Ingrid; Ott, Michael; Öhlund, Louise; et al.
Att leva med psykisk funktionsnedsättning: livssituation och effektiva vård- och stödinsatser, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 27-62
Sandlund, Mikael
Journal of Interprofessional Care, Taylor & Francis 2019, Vol. 33, (16) : 724-733
Fischer Grönlund, Catarina; Söderberg, Anna; Dahlqvist, Vera; et al.
Journal of addiction medicine, Wolters Kluwer 2019, Vol. 13, (6) : 483-492
Lundgren, Lena; Padyab, Mojgan; Lucero, Nancy M.; et al.
Nordic Journal of Psychiatry, Taylor & Francis 2019, Vol. 73, (8) : 532-538
Renberg, Fredrik Edin; Sandlund, Mikael
Folkhälsomyndigheten 2019
Sandlund, Mikael; Forsberg, Karl-Anton
BMC Psychiatry, Vol. 18
Öhlund, Louise; Ott, Michael; Oja, Sofia; et al.
Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research Conference, Örebro, May 3-5, 2017
Fjellfeldt, Maria; Markström, Urban; Eklund, Mona; et al.
Läkartidningen, Vol. 114
Lindgren, Stefan; Petersson, Göran; Bergenbrant Glas, Susanne; et al.
Nordic Journal of Psychiatry, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 71, (5) : 395-401
Pihkala, Helja; Dimova-Branstrom, Neda; Sandlund, Mikael
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2017, Vol. 114
Sallin, Karl; Ågård, Anders; Engström, Ingemar; et al.
Socialpsykiatrins grunder: människans villkor, Gleerups Utbildning AB 2017 : 49-70
Sandlund, Mikael
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 18, (2) : 129-141
Andersson, Maria; Eklund, Mona; Sandlund, Mikael; et al.
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Vol. 53, (2) : 377-385
Eklund, Mona; Sandlund, Mikael
HEC Forum, Vol. 28, (4) : 321-338
Fischer Grönlund, Catarina; Dahlqvist, Vera; Zingmark, Karin; et al.
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 15, (2) : 116-133
Fjellfeldt, Maria; Eklund, Mona; Sandlund, Mikael; et al.
Nordic Social Work Research, Vol. 5, (3) : 227-243
Andersson, Maria; Eklund, Mona; Sandlund, Mikael; et al.
Nordic Journal of Psychiatry, Vol. 69, (1) : 57-66
Bejerholm, Ulrika; Areberg, Cecilia; Hofgren, Caisa; et al.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 22, (9) : 688-697
Dahlqvist-Jönsson, Patrik; Schön, Ulla-Karin; Rosenberg, David; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2015, Vol. 22, (6) : 711-722
Fischer Grönlund, Catarina; Söderberg, Anna; Zingmark, Karin; et al.
Nordic Journal of Psychiatry, Vol. 69, (8) : 621-628
Omma, Lotta; Sandlund, Mikael
Substance Abuse and Rehabilitation, Dove Medical Press 2015, Vol. 23, (6) : 33-40
Pihkala, Heljä; Sandlund, Mikael
Jubilee Congress 50 years WASP World Association of Social Psychiatry, London, November 13-15, 2014.
Andersson, Maria; Markström, Urban; Eklund, Mona; et al.
Australian Occupational Therapy Journal, John Wiley & Sons 2014, Vol. 61, (4) : 268-275
Eklund, Mona; Gunnarsson, A. Birgitta; Sandlund, Mikael; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 28, (3) : 582-590
Eklund, Mona; Sandlund, Mikael
Medicine, Health care and Philosophy, Vol. 17, (1) : 81-88
Rydvall, Anders; Juth, Niklas; Sandlund, Mikael; et al.
Medicine, Health care and Philosophy, Springer Netherlands 2014, Vol. 17, (3) : 397-402
Rydvall, Anders; Juth, Niklas; Sandlund, Mikael; et al.
Open Journal of Psychiatry, Scientific Research Publishing 2014, Vol. 4, (4)
Svensson, Bengt; Brunt, David; Bejerholm, Ulrika; et al.
Psykisk hälsa, Svenska föreningen för psykisk hälsa (SFPH) 2013, Vol. 54, (4) : 57-64
Edin, Fredrik; Sandlund, Mikael
Socialmedicinsk Tidskrift, Karolinska institutet 2013, Vol. 90, (2) : 293-302
Larsson, Johannes; Sandlund, Mikael
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Amsterdam, Netherlands: IOS Press 2013, Vol. 45, (1) : 31-39
Nygren, Ulla; Markström, Urban; Bernspång, Birgitta; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Informa Healthcare 2013, Vol. 20, (6) : 429-437
Nygren, Ulla; Sandlund, Mikael; Bernspång, Birgitta; et al.
International Journal of Circumpolar Health, International Association of Circumpolar Health Publishers 2013, Vol. 72 : 19862-
Omma, Lotta; Sandlund, Mikael; Jacobsson, Lars
Community mental health journal, Springer 2012, Vol. 48, (5) : 592-597
Eklund, Mona; Sandlund, Mikael
Skellefteå: Schizofreniförbundet Västerbotten 2012
Forsberg, Karl-Anton; Johansson, M; Åhman, K; et al.
International Journal of Social Psychiatry, London: Sage Publications 2012, Vol. 58, (3) : 258-265
Pihkala, Heljä; Sandlund, Mikael; Cederström, Anita
International Journal of Social Psychiatry, Sage Publications 2012, Vol. 58, (6) : 623-628
Pihkala, Heljä; Sandlund, Mikael; Cederström, Anita
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Versita 2012, Vol. 29, (3) : 267-268
Sandlund, Mikael

Vi har utvecklat ett web-baserat utbildningsprogram om Delat beslutsfattande.