"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Robert Grahn

Jag är socionom, filosofie doktor i socialt arbete och jag arbetar som Lektor vid instutionen för socialt arbete, Umeå universitet. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning har huvusakligen fokuserat på individer med missbruksproblematik som varit aktuella vid den kommunala missbruksvården eller varit dömd till tvångsvård för missbruk. Mitt forskningsintressa handlar om hälsoutfall och psykosocial situation för klienter med missbruksproblem. Den baseras i första hand på kvantitativ metod och utgår ifrån ASI-intervjun, DOK-intervjun och register data.

Evaluation reports - Umeå Centre for Evaluation Research
Svenlin, Anu-Riina; Blom, Björn; Blom-Nilsson, Marcus; et al.
FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023
Blom, Björn; Svenlin, Anu-Riina; Grahn, Robert; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 100, (5) : 666-678
Blom-Nilsson, Marcus; Grahn, Robert; Wijk, Emil
Effektiv insatsplanering vid svår substansanvändning, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 133-147
Grahn, Robert
Effektiv insatsplanering vid svår substansanvändning, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 111-120
Padyab, Mojgan; Grahn, Robert
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Scarpa, Simone; Grahn, Robert; Lundgren, Lena
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 100, (5) : 655-665
Scarpa, Simone; Grahn, Robert; Nyström, Siv; et al.
Substance Use & Misuse, Taylor & Francis 2020, Vol. 55, (5) : 697-706
Grahn, Robert; Padyab, Mojgan; Hall, Taylor; et al.
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, Sage Publications 2020, Vol. 37, (1) : 54-68
Grahn, Robert; Padyab, Mojgan; Lundgren, Lena
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 86
Grahn, Robert
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2015, Vol. 49 : 163-171
Grahn, Robert; Lundgren, Lena; Chassler, Deborah; et al.
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2015, Vol. 49 : 153-162
Hall, Taylor; Chassler, Deborah; Blom, Björn; et al.
Evaluation and Program Planning, Elsevier 2015, Vol. 49 : 178-184
Padyab, Mojgan; Grahn, Robert; Lundgren, Lena
Institutionsvård i fokus: uppföljningar och registerstudier av klienter i LVM-vård
Grahn, Robert; Chassler, Deborah; Lundgren, Lena
Substance Use & Misuse, London: Informa Healthcare 2014, Vol. 49, (13) : 1764-1773
Grahn, Robert; Chassler, Deborah; Lundgren, Lena
European Society for Social Drug Research
Grahn, Robert; Chassler, Deborah; Lundgren, Lena