"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekonomisk och miljömässig utvärdering av en integrerad fosforåtervinning från slamaska från termokemiska processer i bioraffinaderier – effekt av metallmobilitet och morfologi hos askpartiklar (ReAsh)

Forskningsprojekt Projektet syftar till att undersöka hur ekonomisk och miljömässig prestanda för termokemiska bioraffinaderiprocesser kan påverkas genom att integrera P-återvinning från askfraktioner.

Detta kräver analys av elementära flöden för att fastställa hur bränslesammansättning, termiska processförhållanden och askpartikelmorfologi påverkar P-tillgänglighet och miljöpåverkan i termer av potentiellt skadliga element. Dessa effekter kvantifieras och utvärderas teknoekonomiskt.

Projektansvarig

Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik
Senast uppdaterad: 2022-04-19