"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Strandberg

Min forskning är inom bioenergi och resursåtervinning. Jag studerar biokol och askor från restströmmar med avseende på vatten- och markapplikationer och återvinning av näringsämnen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Min forskning är främst inom området hållbar bioenergi och resursåtervinning, där jag studerar biokol och fosforrika askor och karakteriserar dessa för att se dess relevans för vatten- och markapplikationer och återvinning av näringsämnen. Jag vill studera egenskaper som är viktigt vid applicering i marken och för tillgång samt upptag av näringsämnen hos växter. Detta sker med metoder som röntgentomografi, både i labbskala och vid synkrotroner.

Fuel, Elsevier 2023, Vol. 340
Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; Perrin, Jonathan; et al.
Nordic Flame Days 2023, Trondheim, Norway, 29-30 November, 2023
Strandberg, Anna; Steinvall, Erik; Morari, Adrian; et al.
Waste Management, Elsevier 2021, Vol. 135 : 30-39
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (12) : 16294-16301
Backman, Marjan Bozaghian; Strandberg, Anna; Thyrel, Mikael; et al.
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (7)
Nordin, Andreas; Strandberg, Anna; Elbashir, Sana; et al.
EUBCE 2019: 27th European Biomass Conference and Exhibition, Lisbon, Portugal, May 27-30, 2019
Bozaghian Bäckman, Marjan; Strandberg, Anna; De La Fuente, Teresa; et al.
World Sustainable Energy Days, REFAWOOD workshop session, 28 February, 2019, Wels, Austria
Skoglund, Nils; Strandberg, Anna; Öhman, Marcus; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (8) : 7770-7777
Strandberg, Anna; Carlborg, Markus; Boman, Christoffer; et al.
Nordic Flame Days, Turku, Finland, 28-29 August, 2019
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael
World Sustainable Energy Days, Wels, Austria, February 27 - March 1, 2019
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (3) : 2308-2318
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2018, Vol. 176 : 211-220
Strandberg, Anna; Thyrel, Mikael; Skoglund, Nils; et al.
Fuel, Vol. 206 : 342-351
Holmgren, Per; Wagner, David R.; Strandberg, Anna; et al.
Fuel processing technology, Vol. 156 : 107-112
Strandberg, Anna; Holmgren, Per; Broström, Markus
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (6) : 6507-6514
Strandberg, Anna; Holmgren, Per; Wagner, David R.; et al.
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, ETA-Florence Renewable Energies 2017 : 485-491
Strandberg, Anna; Thyrel, Mikael; Rudolfsson, M.; et al.
Impacts of Fuel Quality on Power Production October 26 –31, 2014, Snowbird, Utah, USA
Holmgren, Per; Strandberg, Anna; Wagner, David R.; et al.
Proceedings of Impacts of Fuel Quality on Power Production October 26 –31, 2014, Snowbird, Utah, USA
Strandberg, Anna; Wagner, David R.; Holmgren, Per; et al.
Impacts of Fuel Quality on Power Production October 26–31, 2014, Snowbird, Utah, USA
Wagner, David R.; Holmgren, Per; Strandberg, Anna; et al.
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings: 21st European Biomass Conference and Exhibition, ETA-Florens Renewable Energies 2013 : 1451-1455
Persson, Anna; Holmgren, Per; Broström, Markus
Strandberg, Anna; Carlborg, Markus; Boman, Christoffer; et al.
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; et al.

Jag undervisar på Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik, på grund- och avancerad nivå.