"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekonomiskt våld bland kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att genom både en rättsvetenskaplig och en sociologisk ansats undersöka förekomsten av ekonomiskt våld bland kvinnor som blivit utsatta för återkommande fysiskt våld av sin partner.

Projektansvarig

Ann-Sofie Henrikson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 67

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2021-07-01

Finansiering

Brottsoffermyndigheten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Projektbeskrivning

Genom analyser av tingsrättsdomar och intervjuer med kvinnor som utsatts för fysiskt våld, kommer forskarna att undersöka i vilken mån dessa kvinnor har upplevt ekonomiskt våld, hur ekonomiskt våld kommer till uttryck, hur frågor om ekonomiskt våld hanteras under rättsprocessen, vilka konsekvenser det har för kvinnors ekonomiska situation samt om nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att förebygga, utreda, straffa offer för ekonomiskt våld samt gottgöra brottsoffer när sådant våld förekommit finns och tillämpas.

 

Senast uppdaterad: 2022-11-10