"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum

Forskningsprojekt Vilken typ av aktiviteter kan utformas för att främja elevers kommunikationsförmågor inom matematikundervisning i årskurs 4.

Projektet bygger på design av aktiviteter som syftar till att främja utvecklingen av kommunikationsförmågor hos elever inom ramen för matematikundervisning i årskurs fyra. Studien består av ett antal successiva aktiviteter som beaktar pedagogiska och didaktiska behov som uppkommer och förändras över ett helt läsår. Syftet är att förstå de många komplexa aspekterna av det dynamiska samspel som uppkommer i klassrummet när elever i olika grad deltar i aktiviteter som är designade med utgångspunkt i aktivitetsteori. Kontakter och relationer mellan deltagarna är också av intresse.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-08-12 2010-06-17

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet bygger på design av aktiviteter som syftar till att främja utvecklingen av kommunikationsförmågor hos elever inom ramen för matematikundervisning i årskurs fyra. Studien som är longitudinell består av ett antal successiva aktiviteter som beaktar pedagogiska och didaktiska behov som uppkommer och förändras över ett helt läsår. Studien syftar till att förstå de många komplexa aspekterna av det dynamiska samspel som uppkommer i klassrummet när elever i olika grad deltar i aktiviteter som är designade med utgångspunkt i aktivitetsteori. Kontakter och relationer mellan deltagarna i den pågående processen är också av intresse i projektet.
Senast uppdaterad: 2023-01-13