"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Emissioner av organiska ämnen från varor i technospheren

Forskningsprojekt Projektet syftar till att utveckla metodik för kvantifiering av emissioner av organiska ämnen från konsumtionsprodukter

Inom projektet genereras fördjupad kunskap om de processer som ger upphov till utsläpp av organiska ämnen från olika material och varor. För utvalda kemikalier och varor kommer detaljerade fallstudier att genomföras för att specifikt undersöka de processer som leder till utsläpp. En generell modell utvecklas från dessa fallstudier som skall kunna hantera utsläpp av alla tänkbara ämnen från alla tänkbara material och varor. Modellen skall med hjälp av statistik samt kunskap om varuflöden i samhället kunna uppskatta emissionerna av organiska ämnen från varor i olika faser av livscykeln samt hur dessa kan tänkas förändras över tid.

Projektansvarig

Peter Haglund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 67

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-10-09 2012-06-30

Finansiering

Finansår , 2008, 2009, 2010, 2011

huvudman: Peter Haglund, finansiär: Naturvårdsverket, y2008: 1160, y2009: 700, y2010: 660, y2011: 680,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap

Projektbeskrivning

Inom projektet genereras fördjupad kunskap om de processer som ger upphov till utsläpp av organiska ämnen från olika material och varor. För utvalda kemikalier och varor kommer detaljerade fallstudier att genomföras för att specifikt undersöka de processer som leder till utsläpp. En generell modell utvecklas från dessa fallstudier som skall kunna hantera utsläpp av alla tänkbara ämnen från alla tänkbara material och varor. Modellen skall med hjälp av statistik samt kunskap om varuflöden i samhället kunna uppskatta emissionerna av organiska ämnen från varor i olika faser av livscykeln samt hur dessa kan tänkas förändras över tid.
Senast uppdaterad: 2019-11-04