"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.

Forskningsprojekt Målet för ESTABLISH är att sprida och utveckla ett undersökande arbetssätt i naturvetenskap för åldersgruppen 12-18 år i Europa genom att skapa autentiska lärandemiljöer i samarbete med intressenter som till exempel industri och forskning.

EU-projektet går ut på att utveckla undersökande arbetssätt samt att utnyttja omgivande samhället så att eleverna får kunskap om hur naturvetenskap och teknik används i olika yrken. I projektet har motiverande undervisningsmaterial utvecklats. Det undersökande arbetssättet handlar om allt ifrån problemformuleringar till att genomföra olika typer av undersökningar, kritiskt granska information och att arbeta med argumentation. Inom projektet har undervisningsmaterial för skolan producerats samt ett web-baserat material för lärarfortbildning inom området. http://www.establish-fp7.eu

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2014-04-30

Finansiering

Finansår , 2011

huvudman: Christina Ottander, finansiär: FP7-Science in Society, y2011: 1478,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

ESTABLISH är ett EU-projekt som går ut på att använda ett undersökande arbetssätt i Nv- och Tk-undervisningen, samt att utnyttja kontakter i det omgivande samhället så att eleverna får kunskap om hur naturvetenskap och teknik används i olika yrken. Bakgrunden till projektet är att man inom EU är bekymrad över ett sjunkande intresse för naturvetenskap och teknik bland ungdomar. I det här projektet har vi utvecklat undervisningsmaterial som bygger på att ett systematiskt undersökande arbetssätt är motiverande för eleverna och också framskrivet i Lgr11 och Lgy11. Det undersökande arbetssättet handlar om allt ifrån problemformuleringar till att genomföra olika typer av undersökningar, kritiskt granska information och att arbeta med argumentation. Det är också viktigt att ungdomar får se vad naturvetare och tekniker faktiskt arbetar med. Många vet inte vad t ex en kemist gör. Projektet tar också upp olika sätt att arbeta med näringslivet. Inom projektet har undervisningsmaterial för skolan producerats samt ett web-baserat material för lärarfortbildning inom området.

http://www.establish-fp7.eu
Senast uppdaterad: 2019-09-18