"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Christina Ottander

Jag är professor i naturvetenskapens didaktik och FD i växtfysiologi. Jag arbetar med forskning, praktikutveckling och undervisning samt är ordförande i Lärarhögskolans forskningskommitté.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning

Jag är professor i naturvetenskapens didaktik och arbetar med forskning, praktikutveckling och undervisning. Min forskning är praktiknära, oftast i samarbete med lärare, och syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer och kontext har för lärande i och intresse för naturvetenskap. Ett exempel är undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) som visats bidra till ökat intresse samt att eleverna når kunskap i och om naturvetenskap samtidigt som de utvecklar förmågor som gör det möjligt att ta ställning och agera i vår komplexa vardag, dvs utvecklar scientific literacy. Forskningen handlar om vilken lärarkunskap som behövs för att utveckla och stödja elever i olika undervisningsstrategier. Jag medverkar även i forskning som handlar om naturvetenskap i förskolan och grundskolans tidiga skolår. Pågående studier behandlar progression och kontinuitet inom skolans naturvetenskapliga undervisning samt didaktisk modellering kring hållbar utveckling i förskolan. Andra undervisningsformer som jag har studerat är laborativt arbete och utomhusundervisning. Jag är ordförande i Lärarhögskolans forskningskommitté samt ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för UVK-4.  Jag har varit redaktör för tidskriften Nordic Studies in Science Education och sitter numera i dess redaktörsråd.

Utveckling av undervisning är också ett område som jag är mycket engagerad i. Jag har ansvarat för flera utvecklingsprojekt i samarbete med lärare finansierade via EU och Skolverkets NT-satsningen; modulen "Samhällsfrågor i naturvetenskaplig undervisning" för gymnasieskolan. Jag är även medförfattare till böcker som används i lärarutbildning och kompetensutveckling.

Jag har arbetat med lärarutbildning i naturvetenskap sedan 1997. Den undervisning jag är involverad i rör huvudsakligen forskarutbildning, men jag medverkar även i didaktiska kurser samt handleder lärarstudenters examensarbete. Jag har gymnasielärarexamen i biologi, kemi och naturkunskap och disputerade 1995 i Växtfysiologi vid UmU.

International Journal of Early Years Education, Routledge 2023, Vol. 31, (3) : 790-805
Due, Karin; Skoog, Marianne; Areljung, Sofie; et al.
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning (FobasNT) - konferens 2023, Norrköping, Sverige, 18-19 oktober, 2023
Hellgren, Jenny; Varg, Lina; Forsgren, Helen; et al.
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 13-24
Knekta, Eva; Ledman, Kristina; Kärnebro, Katarina; et al.
Undervisning idag och för framtiden: Medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 53-61
Kärnebro, Katarina; Ledman, Kristina; Lindmark, Torbjörn; et al.
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 63-65
Ledman, Kristina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
Umeå: Umeå universitet 2023
Ledman, Kristina; Ottander, Christina
European Conference on Educational Research, Glasgow, UK, August 22-25, 2023
Lodén, Anna; Lönngren, Johanna; Ottander, Christina
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 1-11
Ottander, Christina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
NOFA9: Education, knowledge and Bildung in a global world: Book of Abstracts, Åbo Akademi University 2023 : 138-138
Varg, Lina; Näs, Helena; Ottander, Christina
Environmental Education Research, Routledge 2022, Vol. 28, (3) : 457-475
Caiman, Cecilia; Hedefalk, Maria; Ottander, Christina
Forskning om undervisning och lärande, Lärarstiftelsen, Lärarförbundets vetenskapliga råd, Lärarförlaget 2022, Vol. 10, (2) : 88-108
Hedefalk, Maria; Caiman, Cecilia; Ottander, Christina
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 18, (1) : 39-62
Knekta, Eva; Almarlind, Pia; Ottander, Christina
Eridob22: 13th Conference of European Researchers in Didactics of Biology, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, August 29-September 2, 2022, University of Cyprus 2022 : 67-67
Lodén, Anna; Lönngren, Johanna; Ottander, Christina
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 18, (1) : 128-142
Varg, Lina; Näs, Helena; Ottander, Christina
NFSUN 2021, The Nordic Research Symposium on Science Education; Science Education in the light of Global Sustainable Development – Trends and possibilities, Virtual via University College in Aarhus, Denmark, June 1-2, 2021
Almarlind, Pia; Knekta, Eva; Ottander, Christina
International Journal of Science Education, Routledge 2021, Vol. 43, (13) : 2127-2147
Areljung, Sofie; Due, Karin; Ottander, Christina; et al.
Environmental Education Research, Routledge 2021, Vol. 27, (1) : 37-49
Hedefalk, Maria; Caiman, Cecilia; Ottander, Christina; et al.
NFSUN 2021: Science Education in the light of Global Sustainable Development – Trends and possibilities
Ottander, Christina; Berglund, Ammie; Löfgren, Robil; et al.
NFSUN 2021: Science Education in the light of Global Sustainable Development – Trends and possibilities
Sundberg, Bodil; Ottander, Christina; Areljung, Sofie; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete i en global tid, Umeå University, August 19-20, 2019
Almarlind, Pia; Knekta, Eva; Ottander, Christina
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT18 13 – 14 mars 2018 i Norrköping, Linköping: Linköpings universitet 2019 : 49-70
Berglund, Ammie; Ottander, Christina
13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Bologna, Italy, August 26-30, 2019
Hellgren, Jenny; Ottander, Katarina; Ottander, Christina
The 8th Nordic ISCAR, Nordic Conference on Cultural and Activity Research : Cultural-Historical Activity Theory in Research and Practice: A Nordic Approach, Trondheim, Norway, June 18-20, 2019
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, UiO: University Library 2019, Vol. 15, (4) : 358-369
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Ottander, Christina
XVIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education, Malmö, Sweden, August 13-17, 2018
Areljung, Sofie; Due, Karin; Ottander, Christina; et al.
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, University of Oslo Library 2018, Vol. 14, (4) : 411-426
Due, Karin; Tellgren, Britt; Areljung, Sofie; et al.
XVIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education, Malmö, Sweden, August 13-17, 2018
Hellgren, Jenny; Ottander, Katarina; Ottander, Christina
International Journal of Science Education, Routledge 2018, Vol. 40, (17) : 2061-2077
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
Science Education International, Vol. 29, (3) : 149-162
Vaino, Katrin; Vaino, Toomas; Ottander, Christina
Research in science education, Springer 2017, Vol. 47, (6) : 1173-1192
Areljung, Sofie; Ottander, Christina; Due, Karin
Science and technology education promoting wellbeing for individuals, societies and environments, Cham: Springer 2017 : 477-502
Levinson, Ralph; The PARRISE Consortium,
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Vol. 17, (2) : 108-121
Manni, Annika; Ottander, Christina; Sporre, Karin
Environmental Education Research, Vol. 23, (4) : 451-464
Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
ESERA 2017 Conference, Dublin City University, Ireland, 21-25 August, 2017
Ottander, Christina; Ottander, Katarina
Science and society in education. Promoting Responsible Research and innovation through Science Education. Teacher conference, Dublin, 20 Aug, 2017
Ottander, Katarina; Ottander, Christina
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2017: Science competencies for the future. Trondheim, June 7-9, 2017.
Vaino, Katrin; Vaino, Toomas; Ottander, Christina
ESERA 2017, European Science Education Research Association, Dublin City University, Ireland, August 21-25, 2017
Vaino, Katrin; Vaino, Toomas; Ottander, Christina
10th ERIDOB Conference, European Researchers in Didactics of Biology, Haifa, Israel. June 30 - July 4, 2014
Gericke, Niklas; Ottander, Christina
Ottander, Christina; Ottander, Katarina
Skolverket 2016
Ottander, Christina; Ottander, Katarina
Ottander, Katarina; Ottander, Christina
International Symposium on STEM Education (ISSE) 2016 Lahti, Finland, June 6th to 8th, 2016
Popov, Oleg; Ottander, Christina; Ottander, Katarina
Narratives of doctoral studies in science education: making the transition from educational practitioner to researcher, Oxon: Routledge 2016 : 179-188
Simon, Shirley; Ottander, Christina; Parchmann, Ilka
Routledge Research in Higher Education
Simon, Shirley; Ottander, Christina; Parchmann, Ilka
Narratives of doctoral studies in science education: making the transition from educational practitioner to researcher, Routledge 2016 : 1-16
Simon, Shirley; Parchmann, Ilka; Ottander, Christina
European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 24, (4) : 567-580
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
Nuovo cimento della societa italiana de fisica. C, Geophysics and space physics, Vol. 3
Ješková, Zuzana; Kireš, Marian; McLoughlin, Eilish; et al.
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 13, (2) : 208-230
Ottander, Christina; Wilhelmsson, Birgitta; Lidestav, Gun