Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Christina Ottander

Christina Ottander

Jag är professor i naturvetenskapens didaktik och FD i växtfysiologi. Jag arbetar med forskning, praktikutveckling och undervisning samt är är ordförande i Lärarhögskolans forskningskommitté.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i naturvetenskapens didaktik och arbetar med forskning, praktikutveckling och undervisning. Min forskning är praktiknära, oftast i samarbete med lärare, och syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer och kontext har för lärande i och intresse för naturvetenskap. Ett exempel är undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) som visats bidra till ökat intresse samt att eleverna når kunskap i och om naturvetenskap samtidigt som de utvecklar förmågor som gör det möjligt att ta ställning och agera i vår komplexa vardag, dvs utvecklar scientific literacy. Forskningen handlar om vilken lärarkunskap som behövs för att utveckla och stödja elever i olika undervisningsstrategier. Jag medverkar även i forskning som handlar om naturvetenskap i förskolan och grundskolans tidiga skolår. Pågående studier behandlar progression och kontinuitet inom skolans naturvetenskapliga undervisning samt didaktisk modellering kring hållbar utveckling i förskolan. Andra undervisningsformer som jag har studerat är laborativt arbete och utomhusundervisning. Jag är ordförande i Lärarhögskolans forskningskommitté samt ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för UVK-4.  Jag har varit redaktör för tidskriften Nordic Studies in Science Education och sitter numera i dess redaktörsråd.

Utveckling av undervisning är också ett område som jag är mycket engagerad i. Jag har ansvarat för flera utvecklingsprojekt i samarbete med lärare finansierade via EU och Skolverkets NT-satsningen; modulen "Samhällsfrågor i naturvetenskaplig undervisning" för gymnasieskolan. Jag är även medförfattare till böcker som används i lärarutbildning och kompetensutveckling.

Jag har arbetat med lärarutbildning i naturvetenskap sedan 1997. Den undervisning jag är involverad i rör huvudsakligen forskarutbildning, men jag medverkar även i didaktiska kurser samt handleder lärarstudenters examensarbete. Jag har gymnasielärarexamen i biologi, kemi och naturkunskap och disputerade 1995 i Växtfysiologi vid UmU.

2020
Environmental Education Research
Hedefalk, Maria; Caiman, Cecilia; Ottander, Christina; et al.
2019
Forum för forskningsbaserad NT-undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT18 13 – 14 mars 2018 i Norrköping, Linköping: Linköpings universitet 2019 : 49-70
Berglund, Ammie; Ottander, Christina
2019
The 8th Nordic ISCAR, Nordic Conference on Cultural and Activity Research : Cultural-Historical Activity Theory in Research and Practice: A Nordic Approach, Trondheim, Norway, June 18-20, 2019
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
2019
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, UiO: University Library 2019, Vol. 15, (4) : 358-369
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Ottander, Christina
2018
XVIII Symposium of the International Organization for Science and Technology Education, Malmö, Sweden, August 13-17, 2018
Areljung, Sofie; Due, Karin; Ottander, Christina; et al.
2018
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Vol. 14, (4) : 411-426
Due, Karin; Tellgren, Britt; Areljung, Sofie; et al.
2018
International Journal of Science Education, Routledge 2018, Vol. 40, (17) : 2061-2077
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
2018
Science Education International, Vol. 29, (3) : 149-162
Vaino, Katrin; Vaino, Toomas; Ottander, Christina
2017
Research in science education, Springer 2017, Vol. 47, (6) : 1173-1192
Areljung, Sofie; Ottander, Christina; Due, Karin
2017
Science and technology education promoting wellbeing for individuals, societies and environments, Cham: Springer 2017 : 477-502
Levinson, Ralph; The PARRISE Consortium,
2017
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Vol. 17, (2) : 108-121
Manni, Annika; Ottander, Christina; Sporre, Karin
2017
Environmental Education Research, Vol. 23, (4) : 451-464
Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
2017
ESERA 2017 Conference, Dublin City University, Ireland, 21-25 August, 2017
Ottander, Christina; Ottander, Katarina
2017
Science and society in education. Promoting Responsible Research and innovation through Science Education. Teacher conference, Dublin, 20 Aug, 2017
Ottander, Katarina; Ottander, Christina
2017
ESERA 2017 Conference, Dublin City University, Ireland, 21st - 25th Aug, 2017. European Science Education Research Association
Vaino, Katrin; Vaino, Toomas; Ottander, Christina
2017
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2017: Science competencies for the future. Trondheim, 7-9 June, 2017.
Vaino, Katrin; Vaino, Toomas; Ottander, Christina
2016
Ottander, Christina; Ottander, Katarina
2016
Skolverket 2016
Ottander, Christina; Ottander, Katarina
2016
Ottander, Katarina; Ottander, Christina
2016
International Symposium on STEM Education (ISSE) 2016 Lahti, Finland, June 6th to 8th, 2016
Popov, Oleg; Ottander, Christina; Ottander, Katarina
2016
Narratives of doctoral studies in science education: making the transition from educational practitioner to researcher, Oxon: Routledge 2016 : 179-188
Simon, Shirley; Ottander, Christina; Parchmann, Ilka
2016
Narratives of doctoral studies in science education: making the transition from educational practitioner to researcher, Routledge 2016 : 1-16
Simon, Shirley; Parchmann, Ilka; Ottander, Christina
2016
European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 24, (4) : 567-580
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
2016
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016
Sundberg, Bodil; Areljung, Sofie; Due, Karin; et al.
2015
Nuovo cimento della societa italiana de fisica. C, Geophysics and space physics, Vol. 3
Ješková, Zuzana; Kireš, Marian; McLoughlin, Eilish; et al.
2015
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 13, (2) : 208-230
Ottander, Christina; Wilhelmsson, Birgitta; Lidestav, Gun
2014
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN)
Areljung, Sofie; Ottander, Christina; Due, Karin
2014
Special ERIDOB symposium: Current issues in biological education research
Gericke, Niklas; Ottander, Christina
2014
Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments Helsinki, Finland, 4th – 6th June 2014
Ottander, Christina; Due, Karin; Areljung, Sofie; et al.
2014
Research in Early Childhood Education for Sustainability: international perspectives and provocations, oxon: Routledge 2014 : 280-293
Sundberg, Bodil; Ottander, Christina
2014
Symposium: Early childhood science education: Research methodology and findings of fieldworks
Sundberg, Bodil; Ottander, Christina
2013
Science education Research for evidence-based Teaching and Coherence in Learning
Barron, Laura; Finlayson, Odilla; McCabe, Deirdre; et al.
2013
Research in science education, Springer Netherlands 2013, Vol. 43, (2) : 599-617
Ekborg, Margareta; Ottander, Christina; Silfver, Eva; et al.
2013
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: NorDina, Naturfagssenteret 2013, Vol. 9, (2) : 187-205
Manni, Annika; Ottander, Christina; Sporre, Karin; et al.
2013
International Electronic Journal of Environmental Education, Vol. 3, (1) : 17-35
Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
2012
Malmö: Gleerups 2012
Ekborg, Margareta; Ideland, Malin; Lindahl, Britt; et al.
2012
Research in science education, Springer Netherlands 2012, Vol. 42, (6) : 1147-1163
Ottander, Christina; Ekborg, Margareta
2012
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: Naturfagsenteret 2012, Vol. 8, (1) : 73-88
Persson, Helena; Ekborg, Margareta; Ottander, Christina
2012
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: Naturfagsenteret 2012, (1/12) : 26-42
Wilhelmsson, Birgitta; Ottander, Christina; Lidestav, Gun
2011
TemaNord, 519
Daubjerg, Peer; Lindfors, Eila; Dal, Michael; et al.
2011
Resultatdialog 2011, Stockholm: Vetenskapsrådet 2011 : 93-98
Lindahl, Britt; Ekborg, Margareta; Ideland, Malin; et al.
2011
US-China Education Review B, David Publishing Company 2011, Vol. 1, (3) : 342-347
Lindahl, Britt; Rosberg, Maria; Ekborg, Margareta; et al.
2011
ESERA 2011 CONFERENCE - September 5th-9th 2011 Lyon, Centre de Congrès - France
Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
2011
Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet - et nordisk perspektiv, Köpenhamn: Norden 2011 : 139-161
Ottander, Christina
2010
ERIDOB 2010. 8th Conference of European Researchers in Didactics of Biology, Braga, Portugal 13 – 17 July 2010
Ekborg, Margareta; Ottander, Christina