"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Fallprevention för äldre

Forskningsprojekt Fall och fallrelaterade skador är ett stort och ökande folkhälsoproblem bland äldre personer. Fall är den största orsaken till skador för äldre personer leder till stora samhällskostnader i form av vård och omsorg, samt personligt lidande och ökad dödlighet. Fortsatt forskning och utveckling av fallförebyggande åtgärder är av stor betydelse för äldre personer, deras anhöriga och samhället i stort.

Syftet med detta projekt är att utveckla ett kombinerat fysiskt och kognitivt (motorisk-kognitivt) träningsprogram för att främja fysisk och kognitiv förmåga och förhindra fall bland äldre personer.

Projektansvarig

Annika Toots
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 29

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-09-30

Finansiering

Stiftelsen Seniorhusen

Finansiering från Medicinska fakulteten

Strategisk forskningsresurs för unga forskare

Strategisk forskningsresurs: Forskningslyftet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Det motoriskt-kognitiva träningsprogrammet utvecklas i en samskapande (på eng. co-creative) process, tillsammans med personer ≥65 år, fysioterapeuter inom geriatrisk rehabilitering och forskare. Deltagare bjuds in till regelbundna träffar (workshops) som bedrivs på campus vid Umeå universitet. Under workshoparna berörs olika teman, som exempelvis fysisk aktivitet och träning, motivation, och preferenser kring träning.  Deltagare bidrar i aktiviteter som behandlar behov och preferenser gällande innehåll och format som träningsprogrammet bör tillgodose, samt testar och kommenterar användbarheten av övningarna. Resultatet ligger till grund för utvecklingen det motoriskt-kognitiva träningsprogrammet.

 

Senast uppdaterad: 2022-12-20