"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marlene Sandlund

Min forskning rör utveckling och utvärdering av innovativa metoder för att med digital teknik göra fallpreventiv träning mer tillgänglig och attraktiv för äldre.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som forskare intresserar jag mig för preventiva åtgärder och nyskapande lösningar för att implementera forskningsrön som förbättrar människors hälsa och livskvalitet. Min bakgrund med en masterexamen i informatik samt doktorsexamen och klinisk erfarenhet inom fysioterapi har medfört att jag gärna undersöker tekniska lösningar för detta syfte. Jag har tidigt intresserat mig för samskapande metoder i utveckling av interventioner och digitala lösningar. Med tiden har detta intresse främjat många internationella forskningssamarbeten och gett mig ett rikt internationellt forskarnätverk.

Jag är forskningsledare för gruppen Digital fallprevention. I samarbete med äldre personer har vi utvecklat det digitala träningsprogrammet "Säkra steg" som ska stödja äldre personer att självständigt genomföra träning för att minska risken för fall. Appen har nyligen genomgått utvärdering i en randomiserad kontrollerad studie, vilket visar dess potential som en förebyggande intervention för att minska fall hos äldre vuxna. Vi fortsätter nu med implementeringsstudier för att underlätta beslutsfattande i kommuner som önskar inkludera Säkra steg i sitt fallpreventiva arbete. Vi har också ett nystartat projekt i samarbete med Östersunds kommun där vi i samskapande med personer med intellektuell funktionsnedsättning tar fram ett digital träningsprogram för bättre balans, BalansPeppen. Jag är också aktiv forskare i flera andra projekt, se fliken Forskning.

Jag disputerade 2011 med avhandlingen Motion interactive games for children with motor disorders -motivation, physical activity, and motor control. Sedan dess har jag fortsatt med forskning och undervisning både som postdoktor, biträdande lektor och universitetslektor. Jag är docent i fysioterapi sedan 2019.

European Respiratory Journal, European Respiratory Society (ERS) 2023, Vol. 62, (Suppl. 67)
An, Qingfan; Sandlund, Marlene; Agnello, Danielle; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2023, Vol. 16, (1)
Andersdotter Sandström, Anna; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Sandlund, Marlene; et al.
European Review of Aging and Physical Activity, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 20, (1)
Pettersson, Beatrice; Lundell, Sara; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
Perspectives in Public Health, Sage Publications 2023, Vol. 143, (4) : 196-198
Verloigne, M.; Altenburg, T.; Cardon, G.; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Bajraktari, Saranda; Zingmark, Magnus; Pettersson, Beatrice; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Janols, Rebecka; Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2022, Vol. 44, (10) : 1908-1915
Lundberg, Veronica; Sandlund, Marlene; Eriksson, Catharina; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Månsson, Linda; Pettersson, Beatrice; Rosendahl, Erik; et al.
Disability and Rehabilitation
Nedergård, Heidi; Sandlund, Marlene; Häger, Charlotte; et al.
Digital health, Sage Publications 2022, Vol. 8
Pettersson, Beatrice; Bajraktari, Saranda; Skelton, Dawn; et al.
Sensors, MDPI 2021, Vol. 21, (5)
Månsson, Linda; Bäckman, Pernilla; Öhberg, Fredrik; et al.
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 18, (1)
Nedergård, Heidi; Arumugam, Ashokan; Sandlund, Marlene; et al.
World Physiotherapy Congress, virtual, April 9-11, 2021
Nedergård, Heidi; Arumugam, Ashokan; Sandlund, Marlene; et al.
Journal of Medical Internet Research, JMIR Publications 2021, Vol. 23, (7)
Pettersson, Beatrice; Janols, Rebecka; Wiklund, Maria; et al.
Archives of Public Health, BioMed Central (BMC) 2020, Vol. 78, (1)
Bajraktari, Saranda; Sandlund, Marlene; Zingmark, Magnus
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (8)
Giné-Garriga, Maria; Dall, Philippa M.; Sandlund, Marlene; et al.
Journal of frailty, sarcopenia and falls, Hylonome Publications 2020, Vol. 5, (1) : 6-9
Giné-Garriga, Maria; Sandlund, Marlene; Jerez-Roig, Javier; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Månsson, Linda; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (11)
Månsson, Linda; Wiklund, Maria; Öhberg, Fredrik; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (5)
Pettersson, Beatrice; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (3)
Giné-Garriga, Maria; Sandlund, Marlene; Dall, Philippa M.; et al.
Research Involvement and Engagement, BioMed Central (BMC) 2019, Vol. 5, (1)
Leask, Calum F.; Sandlund, Marlene; Skelton, Dawn A.; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Pettersson, Beatrice; Wiklund, Maria; Janols, Rebecka; et al.
Journal of frailty, sarcopenia and falls, Hylonome Publications 2019, Vol. 4, (1) : 11-19
Skelton, Dawn A.; Rutherford, Olga M.; Dinan-Young, Susie; et al.
Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls, Hylonome Publications 2018, Vol. 3, (3) : 132-137
Giné-Garriga, Maria; Sandlund, Marlene; Dall, Philippa M.; et al.
Knowledge and Information Systems, Springer 2018, Vol. 54, (3) : 633-658
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Sandlund, Marlene; et al.
Research in Developmental Disabilities, Elsevier 2018, Vol. 83 : 99-107
Larsson, Gunilla; Julu, Peter O. O.; Engerström, Ingegerd Witt; et al.
BioMed Research International
Sandlund, Marlene; Pohl, Petra; Ahlgren, Christina; et al.
Health Education Journal, Vol. 76, (5) : 595-608
Leask, Calum F.; Sandlund, Marlene; Skelton, Dawn A.; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2017, Vol. 17
Sandlund, Marlene; Skelton, Dawn A.; Pohl, Petra; et al.
Advances in Practical Applications of Scalable Multi-agent Systems. The PAAMS Collection: 14th International Conference, PAAMS 2016, Sevilla, Spain, June 1-3, 2016, Proceedings, Springer 2016 : 133-144
Guerrero, Esteban; Nieves, Juan Carlos; Sandlund, Marlene; et al.
AIMS public health, Vol. 3, (3) : 542-554
Leask, Calum F.; Sandlund, Marlene; Skelton, Dawn A.; et al.
Journal of Aging and Physical Activity, Vol. 24 : 92-92
Leask, Calum F.; Skelton, Dawn A.; Sandlund, Marlene; et al.
International Journal of Child Health and Human Development, Nova Science Publishers, Inc. 2016, Vol. 9, (3) : 389-398
Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; Pohl, Petra; et al.
Technology, Rehabilitation and Empowerment of People with Special Needs, Nova Science Publishers, Inc. 2015 : 157-168
Sandlund, Marlene; Lindgren, Helena; Pohl, Petra; et al.
Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 205 : 378-382
Lindgren, Helena; Lundin-Olsson, Lillemor; Pohl, Petra; et al.
Developmental Neurorehabilitation, Informa Healthcare 2014, Vol. 17, (5) : 318-326
Sandlund, Marlene; Domellöf, Erik; Grip, Helena; et al.
Research in Developmental Disabilities, Oxford: Pergamon Press 2013, Vol. 34, (6) : 1897-1905
Larsson, Gunilla; Julu, Peter O.O.; Witt Engerström, Ingegerd; et al.
Disability and Rehabilitation, Informa Healthcare 2012, Vol. 34, (11) : 925-933
Sandlund, Marlene; Dock, Katarina; Häger, Charlotte K; et al.
2011 International Conference on Virtual Rehabilitation, ICVR
Sandlund, Marlene; Grip, Helena; Häger, Charlotte; et al.
Developmental Neurorehabilitation, Taylor & Francis 2011, Vol. 14, (1) : 15-21
Sandlund, Marlene; Waterworth, Eva; Häger-Ross, Charlotte
Physical Therapy Reviews, Vol. 14, (5) : 348-354
Sandlund, Marlene; Hoshi, Kei; Lindh Waterworth, Eva; et al.
Developmental medicine and child neurology, Vol. 51, (3) : 173-179
Sandlund, Marlene; McDonough, Suzanne; Häger-Ross, Charlotte
2007 virtual rehabilitation, New York: IEEE conference proceedings 2007 : 78-78
Sandlund, Marlene; Lindh Waterworth, Eva; McDonough, Suzanne; et al.

I min undervisning ansvarar jag för kursen Fysioterapi –examensarbete på Fysioterapiprogrammet. Jag håller även i doktorandkursen Design of intervention studies within patient-based research tillsammans med professor Erik Rosendahl. Jag har också förmånen att handleda många studenter i vetenskapliga arbeten på alla nivåer.

Som internationell kontaktperson ansvarar jag för våra internationella samarbeten där studenter på fysioterapiprogrammet ges möjlighet att göra praktik eller skriva sitt examensarbete utomlands.

Marlene Sandlund: Säkra steg - träna balansen med en app

Fallolyckor bland äldre är ett växande problem. Tträning och balansövningar kan minska risken att ramla.