"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Annika Toots

Jag forskar om förebyggande och behandlande insatser för att främja hälsa och välbefinnande bland äldre personer i samhället.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå
BMC Pulmonary Medicine, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Sönnerfors, Pernilla; Skavberg Roaldsen, Kirsti; Lundell, Sara; et al.
BMC Medical Informatics and Decision Making, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Lundell, Sara; Toots, Annika; Sönnerfors, Pernilla; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2022, Vol. 96 : 60-66
Toots, Annika; Eriksson Domellöf, Magdalena; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, S. Karger 2022, Vol. 51 : 135-141
Öhlin, Jerry; Toots, Annika; Littbrand, Håkan; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2021, Vol. 81, (2) : 833-841
Taylor, Morag E.; Toots, Annika; Lord, Stephen R.; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2021, Vol. 85 : 65-70
Toots, Annika; Lundin-Olsson, Lillemor; Nordström, Peter; et al.
Journal of Aging and Physical Activity, Human Kinetics 2021, Vol. 29, (4) : 678-685
Öhlin, Jerry; Gustafson, Yngve; Littbrand, Håkan; et al.
BMC Geriatrics, Springer 2020, Vol. 20
Öhlin, Jerry; Ahlgren, Anders; Folkesson, Robert; et al.
Australasian Journal on Ageing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 38 : 29-29
Toots, Annika; Taylor, M.; Lord, S.; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2019, Vol. 71 : S15-S21
Toots, Annika; Taylor, Morag E.; Lord, Stephen R.; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2019, Vol. 20, (7) : 835-842
Toots, Annika; Wiklund, Robert; Littbrand, Håkan; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2017, Vol. 58 : 481-486
Johansson, Hanna; Lundin-Olsson, Lillemor; Littbrand, Håkan; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 18, (6) : 515-521
Nordström, Peter; Toots, Annika; Gustafson, Yngve; et al.
Journal of alzheimers disease, IOS Press 2017, Vol. 60, (1) : 323-332
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 18, (3) : 227-233
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Holmberg, Henrik; et al.
Medicine, Lippincott Williams & Wilkins 2017, Vol. 96, (51)
Weidung, Bodil; Toots, Annika; Nordström, Peter; et al.
Umeå University medical dissertations, 1866
Toots, Annika
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 64, (1) : 55-64
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Lindelöf, Nina; et al.
Osteoporosis International, Vol. 27, (3) : 923-931
Wiklund, Robert; Toots, Annika; Conradsson, Mia; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 16, (3) : 208-214
Weidung, Bodil; Boström, Gustaf; Toots, Annika; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 14, (7) : 529.e1-529.e6
Toots, Annika; Rosendahl, Erik; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.

Jag undervisar i ämnen som handlar om fysisk aktivitet, funktionsmätning, och vetenskaplig metod på arbetsterapeutprogrammet, samt om träning för personer med demens på fysioterapeutprogrammet.

Forskning som stärker äldres livskvalitet

Annika Toots forskning är inriktad på främjandet av hälsa och välbefinnande hos äldre personer.