"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förbättrad vård och smärtbehandling med femoralisblockad för patienter med höftfraktur

Forskningsprojekt Studien syftar till att utvärdera om tidigt anläggande av femoralisblockad (FNB) hos äldre patienter med höftfraktur kan minska det pre- och perioperativa behovet av systemisk analgetika och därmed också antalet komplikationer.

Studien kommer också att beskriva patienternas erfarenheter av smärtan och smärtbehandlingen generellt och FNB i synnerhet, samt sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda patienter med höftfraktur med fokus på smärta och smärtbehandling.

Projektansvarig

Birgitta Olofsson
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 33

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-09-01 2029-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Åldrandeforskning
Senast uppdaterad: 2019-12-06