Hoppa direkt till innehållet
printicon

Förbättrad vård och smärtbehandling med femoralisblockad för patienter med höftfraktur

Forskningsprojekt Studien syftar till att utvärdera om tidigt anläggande av femoralisblockad (FNB) hos äldre patienter med höftfraktur kan minska det pre- och perioperativa behovet av systemisk analgetika och därmed också antalet komplikationer.

Studien kommer också att beskriva patienternas erfarenheter av smärtan och smärtbehandlingen generellt och FNB i synnerhet, samt sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda patienter med höftfraktur med fokus på smärta och smärtbehandling.

Projektansvarig

Birgitta Olofsson
Professor, förenad anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 33

Projektöversikt

Projektperiod

2009-09-01 2029-12-31

Forskningsämne

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Åldrandeforskning