"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fortsatta insatser för förbättrade modeller av reagerande multifasflöden

Forskningsprojekt Reaktor- och processmodellering innefattande detaljerade simuleringar av reagerande flöden är viktiga verktyg för att generera information användbar för vidare forskning och utveckling av industriella termokemiska processer.

Det aktuella projektet är en fortsättning på ett framgångsrikt samarbete kring flerfasmodellering. De övergripande målen inkluderar: i) Förbättrad kvalitet och integrering av gasfas-, partikel- och reagerande flödesmodeller, och ii) skapa mervärde genom regelbundna möten och ökat samarbete.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Finansiering

Bio4Energy strategiska medel, 1,5 Mkr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Rise ETC, LTU

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi
Senast uppdaterad: 2022-05-02