"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Markus Broström

Markus Broström

Professor med forskning och undervisning i energiteknik och termisk processkemi som arbetsområde.

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, KB.G7, Room: 7.07.16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som professor med forskning och undervisning inom ämnesområdet energiteknik med speciellt fokus på termokemisk energiomvandling och andra industriella högtemperaturprocesser.

Forskningen fokuserar på att bidra med ny kunskap som kommer till nytta för samhälle och industri i strävan efter att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriella processer, undvika dyra driftproblem, återvinna ändliga resurser, samt minimera skadliga biprodukter och föroreningar. Våra projekt kretsar kring oorganisk högtemperaturkemi i industriella tillämpningar. Fokusområden i pågående projekt innefattar:

Användning av lågvärdiga restströmmar i energiomvandlingsprocesser

Olika aspekter på produktionskapacitet, energieffektivitet, produktkvalitet, utsläpp och hållbarhet vid produktion av cementklinker, bränd kalk och dolomit

Stödja industrin med tillämpning av kunskap för att förebygga driftstörningar, säkra produktkvalitet, minska energiförbrukning och utsläpp, befrämja cirkulär ekonomi, samt med experimentella fullskaleförsök, processutveckling och innovation
Forskningen bedrivs inom ramarna för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå universitet samt inom Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab). Där samlas fler än 30 forskare som bidrar till forskningsprojekten med olika och kompletterande kompetenser.

Fuel, Elsevier 2023, Vol. 335
Häggström, Gustav; Karl Hannl, Thomas; Holmgren, Per; et al.
Minerals, MDPI 2022, Vol. 12, (10)
Cwik, Katarzyna; Broström, Markus; Backlund, Krister; et al.
ESPC4 & PERM5 2022 – Book of Abstracts
Elbashir, Sana; Ramstedt, Madeleine; Thyrel, Mikael; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Fuel, Elsevier 2022, Vol. 326
Sandström, Karin; Eriksson, Matias; Broström, Markus
Proceedings of the 28th International Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment
Sandström, Karin; Eriksson, Matias; Broström, Markus
Combustion and Flame, Elsevier 2022, Vol. 237
Sepman, Alexey; Thorin, Emil; Ögren, Yngve; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment
Thorin, Emil; Alexey, Sepman; Broström, Markus; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment
Thorin, Emil; Maia Paiva, Eduardo; Broström, Markus; et al.
Proceedings of the Combustion Institute
Thorin, Emil; Sepman, Alexey; Ögren, Yngve; et al.
Fuel, Elsevier 2021, Vol. 302
Ma, Charlie; Skoglund, Nils; Carlborg, Markus; et al.
ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 6, (49) : 34115-34128
Phounglamcheik, Aekjuthon; Vila, Ricardo; Kienzl, Norbert; et al.
Fuel, Elsevier 2021, Vol. 300
Sandström, Karin; Broström, Markus; Eriksson, Matias
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (6) : 7112-7120
Holmgren, Per; Skoglund, Nils; Broström, Markus; et al.
Chemical Engineering Science, Elsevier 2020, Vol. 215
Ma, Charlie; Skoglund, Nils; Carlborg, Markus; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (7) : 8353-8365
Phounglamcheik, Aekjuthon; Wang, Liang; Romar, Henrik; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (11) : 11731-11740
Eriksson, Matias; Carlborg, Markus; Broström, Markus
European Biomass Conference and Exhibition: 2019
Sandström, Karin; Boman, Christoffer; Weidemann, Eva; et al.
Nordic Flame Days 28-29 August 2019, Turku, Finland
Sandström, Karin; Broström, Markus; Eriksson, Matias
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (8) : 7770-7777
Strandberg, Anna; Carlborg, Markus; Boman, Christoffer; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (3) : 2308-2318
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; et al.
World Sustainable Energy Days, Wels, Austria, February 27 - March 1, 2019
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; et al.
Energy & Fuels, Vol. 32, (4) : 5181-5186
Borén, Eleonora; Larsson, Sylvia H.; Andreas, Averheim; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2018, Vol. 171 : 70-77
Borén, Eleonora; Larsson, Sylvia H.; Thyrel, Mikael; et al.
The 27th International Conference on the Impacts of Fuel Quality on Power Production and the Environment, Lake Louise, Alberta, Canada, September 24-28 2018.
Broström, Markus; Holmgren, Per; Backman, Rainer
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 32, (10) : 10720-10726
Holmgren, Per; Broström, Markus; Backman, Rainer
Impacts of Fuel Quality on Power Production and the Environment, Lake Louise, Alberta, Canada, September 24-28, 2018
Lennmark-Appelbom, Daniel; Torshage, Erik; Broström, Markus
22nd International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis
Phounglamcheik, Aekjuthon; Wang, Liang; Romar, Henrik; et al.
Combustion and Flame, New York: Elsevier 2018, Vol. 188 : 488-497
Qu, Zhechao; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
Fuel Quality Impacts on Power Production and the Environment, Lake Louise, Alberta, Canada, September 24-28, 2018
Sandström, Karin; Weidemann, Eva; Boman, Christoffer; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2018, Vol. 176 : 211-220
Strandberg, Anna; Thyrel, Mikael; Skoglund, Nils; et al.
Applied Energy, Oxford: Elsevier 2018, Vol. 212 : 1489-1500
Trubetskaya, Anna; Brown, Avery; Tompsett, Geoffrey A.; et al.
Review of Scientific Instruments, American Institute of Physics (AIP) 2018, Vol. 89, (6)
Wagner, David R.; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
Combustion and Flame, Elsevier 2018, Vol. 189 : 240-256
Wiinikka, Henrik; Toth, Pal; Jansson, Kjell; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2018, Vol. 175 : 26-34
Zhu, Youjian; van Eyk, Philip J.; Boman, Christoffer; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, Vol. 254
Boman, Christoffer; Öhman, Marcus; Broström, Markus; et al.
Energy & Fuels, Washington: American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (10) : 10954-10965
Borén, Eleonora; Yazdanpanah, Fahimeh; Lindahl, Roger; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 254
Boström, Dan; Skoglund, Nils; Boman, Christoffer; et al.
Stockholm, Sweden: 2017
Holmgren, Per; Broström, Markus; Backman, Rainer
Nordic Flame Days 2017, Stockholm, Sweden, October 10-11, 2017
Holmgren, Per; Broström, Markus; Backman, Rainer
Fuel, Vol. 206 : 342-351
Holmgren, Per; Wagner, David R.; Strandberg, Anna; et al.
Energy Technology, Vol. 5, (8) : 1272-1281
Kirtania, Kawnish; Haggstrom, Gustav; Broström, Markus; et al.
International Chemical Recovery Conference (ICRC), Halifax, Canada, May 24-26, 2017
Leppänen, A.; Kinnunen, H.; Broström, Markus; et al.
Energy Conversion and Management, Elsevier 2017, Vol. 145 : 371-377
Mäkelä, Mikko; Wai Kwong, Chi; Broström, Markus; et al.
Nordic Flame Days 2017, 10-11 October, Stockholm
Qu, Zhechao; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2017, Vol. 165 : 155-161
Skoglund, Nils; Werner, Kajsa; Nylund, Göran M.; et al.
Fuel processing technology, Vol. 156 : 107-112
Strandberg, Anna; Holmgren, Per; Broström, Markus
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (6) : 6507-6514
Strandberg, Anna; Holmgren, Per; Wagner, David R.; et al.
Se film om Markus Broströms forskning