"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förutsätt stadsomvandling – Kreativa metoder och virtuella fantasifulla framtidsscenarier för verklig samhällsutveckling och gemensamt lärande för att bygga hållbara och motståndskraftiga städer

Forskningsprojekt Toppmoderna lösningar och politiska initiativ har ännu inte lett till den nödvändiga påskyndningen av energiomställningen. Det kommunala upptaget av tillgänglig hållbar innovation i samhället behöver stärkas och kommuner behöver mer insikt om medborgarnas behov för att nå uppsatta klimatmål. I detta ljus växer deltagande designmetoder och innovativa verktyg som virtuell verklighet fram som potentiellt kan hjälpa.

Detta projekt syftar till att påskynda EU:s energiövergång mot koldioxidneutralitet till 2050. Det kommer att utveckla kreativa tekniker för att engagera medborgare i stadsplanering, vilket gör hållbara åtgärder mer attraktiva och deltagande. Forskning kommer att genomföras i Lettland, Sverige och Nederländerna för att möta kommunernas och intressenternas behov. Fokus ligger på att använda interaktiva medier och deltagande designtekniker för hållbara stadsövergångar. Umeå universitet leder ett av de sex arbetspaketen.

Projektansvarig

Kailun Feng
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 32

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-12-14 2025-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Projektbeskrivning

Det långsiktiga målet i EU är att nå koldioxidneutralitet till 2050, genom att genomföra energiomställningen. Men på statlig, kommunal och individuell nivå missas ofta de mest effektiva åtgärderna. Vi saknar ofta verktyg och gemensam kunskap för att påskynda energiomställningen, även om det finns flera åtgärder, policyer och tekniska lösningar. Det som behövs är sätt att engagera medborgarna i stadsplaneringen på ett sådant sätt att de befintliga åtgärderna blir mer attraktiva, effektiva och deltagande. Huvudfrågan är alltså: hur kan vi gemensamt diskutera, föreställa oss och förverkliga hållbara, inkluderande övergångar?

Den föreslagna studien syftar till att utveckla och testa kreativa tekniker, avslöja och utnyttja deras potential; stödja kommuner och deras yrkesverksamma i att få insikt i medborgarnas behov och medskapa den urbana hållbara omställningen genom att ge invånarna makt i beslutsprocesser och stärka ansvarsfullt ägande för en realistisk "grönare" framtid.

Projektet bedriver tillämpad forskning i Lettland, Sverige och Nederländerna för att identifiera och möta behov och prioriteringar hos kommuner, samhällen och intressenter. Det finns totalt 6 arbetspaket (WP) och Umeå universitet kommer att leda WP4. Detta projekt fokuserar på att kollaborativt utforska kreativ fantasi med hjälp av interaktiva medier (framväxande och lekfull teknologi som VR/AR) och deltagande designtekniker för att engagera samhällen och föreställa sig hållbara urbana övergångar.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-12