"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Maria Brun Thegerström

Fysisk aktivitet förbättrar minne vid utmattningssyndrom

Forskningsprojekt Problem med minne och koncentration är ett av huvudsymtomen vid utmattningssyndrom. Besvären är ofta långvariga och kan försvåra återgång i arbete. Detta projekt har visat att fysisk aktivitet på måttlig-hög intensitet kan förbättra det episodiska minnet för personer med utmattningssyndrom

Syftet med projektet var att undersöka om ett tillägg med konditionsträning kunde förbättra kognitiv förmåga, samt minska grad av utmattning, ångest och depression hos personer med utmattningssyndrom.

Projektkoordinator

Therese Eskilsson
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 38

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2011-04-01

Finansiering

RESAM, Region Västerbotten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Projektets genomförande:

Alla deltagare i projektet (88 st) deltog i ett multimodalt rehabiliteringsprogram (MMR) under 24 veckor vid Stressrehabilitering, Norrlands universitetssjukhus. Efter 12 veckor i det MMR programmet randomiserades deltagarna till antingen ett tillägg av 12 veckors konditionsträning eller till en grupp som inte fick något tillägg. Konditionsträningen bestod av spinning, där deltagarna cyklade tre gånger/vecka på en måttlig – hög intensitet (70-85 % av maximal syreupptagningsförmåga). För att utvärdera effekten av konditionsträningen fick deltagarna före och efter interventionen genomföra olika minnestester, konditionstest, samt besvara frågeformulär angående upplevd grad av utmattning, ångest och depression.

 

Resultat:

Den grupp som genomförde konditionsträningen förbättrade signifikant sitt episodiska minne och maximala syreupptagningsförmåga (kondition). Inga signifikanta skillnader mellan grupperna kunde ses när det gällde grad av utmattning, ångest och depression. Båda grupperna förbättrade sig vilket kan bero på tillräcklig effekt av det MMR programmet. 

 

Sammanfattningsvis visar detta projekt att fysisk aktivitet på en måttlig-hög intensitet kan förbättra minnet vid utmattningssyndrom. Fysisk aktivitet är en viktig del i behandlingen där personerna med utmattningssyndrom kan behöva stöd i att uppnå rekommenderad nivå och intensitet av fysisk aktivitet.

RECO

Projektet är en del av en större randomiserad kontrollerad studie - RECO (Rehabilitation for improved cognition), där Lisbeth Slunga Järvholm, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, är forskningsledare. Medverkande är också institutionen för psykologi.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-05-07