"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen

Forskningsprojekt Projektet ger kunskapsunderlag och utvecklar planeringsförutsättningar och scenarier för hållbar utbyggnad av landbaserad vindkraft i förhållande till andra riksintressen på lokal, regional och nationell skala.

Via analyser av konfliktrisker och integrations- eller synergimöjligheter, konflikt-, samverkans- och dialogdimensioner i media, och analys av operativ fysisk planering, sätts vindkraftsutbyggnad i relation till påverkan på och effekter av annan markanvändning, aktuella planeringsteman, miljömål, ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Projektledare är Johan Svensson, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-11-01 2021-12-03

Finansiering

Energimyndigheten, 3 160 000 SEK

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap
Senast uppdaterad: 2018-11-21