"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hem- eller distansarbete - rättsliga utmaningar för arbetsmiljö och försäkringsskydd

Forskningsprojekt Pandemin har resulterat i en ny uppdelning och organisering av arbetet med både hemarbete och arbetsplatsnärvaro, vilket innebär utmaningar kring arbetsmiljöansvar och försäkringsskydd. Det treåriga forskningsprojektet syftar till att analysera dessa utmaningar ur juridiskt perspektiv och synliggöra konsekvenserna av rättens eftersläpning. Målet är att undersöka om, och i så fall hur, den rättsliga tillämpningen har anpassat sig till den nya arbetsorganiseringen.

Projektansvariga

Johan Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Arbetslivet är i ständig förändring, och covid-19-pandemin har inneburit extra stora utmaningar för och förändringar i arbetsliv och välfärdsystem. På kort sikt har pandemin resulterat i ett uppdelat arbetsliv och en delvis ny organisering av arbetet har framträtt, med hem- eller distansarbete för vissa, medan andra, inom exempelvis omsorgs- eller serviceyrken, har varit kvar på arbetsplatserna.

En uppdelad arbetsmarknad är inte något nytt fenomen i Sverige, men under pandemin har en ny typ av uppdelning skett och skillnader i hur arbetet organiseras, både mellan och inom olika yrken och arbetsplatser, har synliggjorts. Uppdelningen leder till nya utmaningar när det gäller arbetsmiljö och försäkringsskydd. När arbetsplatsen flyttar till hemmet blir arbetets organisering och arbetsmiljö alltmer individualiserad och privat, medan den rättsliga regleringen kring arbetsmiljö och sjuk- och
arbetsskadeförsäkringarna utgår från en arbetsmarknad där arbetet i huvudsak utförs på en gemensam arbetsplats, där det finns en god kännedom om och kontroll över arbetets innehåll och utformning.

Projektets övergripande syfte är att analysera hemarbetets utmaningar för arbetsmiljö och försäkringsskydd ur juridiskt perspektiv. Målsättningen är att synliggöra konsekvenser av rättens eftersläpning och analysera om,
och i så fall hur, den rättsliga tillämpningen anpassar sig efter den nya arbetsorganiseringen. Studien avser att besvara följande forskningsfrågor;

  1. Hur omfattande är arbetsgivares skyldigheter att företa såväl förebyggande som rehabiliterande eller
    arbetsanpassade arbetsmiljöåtgärder vid hemarbete?

  2. Hur långtgående är arbetstagares ansvar att medverka i eller genomföra åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö vid hemarbete?

  3. Om, och i så fall hur, påverkar hemarbete bedömningen av arbets- och förvärvsförmåga inom sjuklön samt sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna?

Externa finansiärer

Publikationer

Arbetsmarknad & Arbetsliv, Karlstads universitet 2023, Vol. 29
Holm, Johan
Senast uppdaterad: 2023-03-21