"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-21 Uppdaterad: 2023-03-21, 10:24

Forskar kring rättsliga utmaningar efter pandemin

NYHET Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet ska undersöka hem- eller distansarbetets utmaningar rörande arbetsmiljö och försäkringsskydd samt besvara frågor kring både arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar kring arbetsmiljöåtgärder vid hemarbete. Projektet har beviljats 2,6 miljoner kronor ifrån Forte och pågår under tre års tid.

Text: Linnéa Höök

Pandemin har resulterat i en ny uppdelning och organisering av arbetet där många arbetstagare arbetar både hemifrån och från arbetsplatsen. Denna uppdelning leder till nya utmaningar när det kommer till arbetsmiljöansvar och försäkringsskydd. Då arbetsplatsen helt eller delvis flyttas till hemmet blir arbetets organisering och arbetsmiljö alltmer individualiserad, medan den rättsliga regleringen utgår ifrån en arbetsmarknad med en gemensam arbetsplats där arbetsgivaren har större kontroll över arbetets innehåll och utformning.
- Arbete i hemmet blev norm för stora delar av arbetsmarknaden under pandemin kommer även i framtiden att vara av stor omfattning. Därför vill vi undersöka hur arbetsmiljöansvaret och ser ut vid hemarbete, säger Johan Holm.
- Vi är intresserade av att se om hemarbetet påverkar hur arbetsförmågan bedöms om en anställd blir sjuk, fortsätter Ruth Mannelqvist.

Vill analysera hemarbetets utmaningar gällande arbetsmiljö och försäkringsskydd

Forskningsprojektet ”Hem- eller distansarbete - rättsliga utmaningar för arbetsmiljö och försäkringsskydd” vid Umeå universitet leds av Ruth Mannelqvist, professor i Rättsvetenskap och dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten tillsammans med Johan Holm, juris doktor som forskar och undervisar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Projektets syfte är att utifrån ett juridiskt perspektiv analysera hem- eller distansarbetets utmaningar för arbetsmiljö och försäkringsskydd. Projektet strävar därför efter att besvara frågor som rör arbetsgivarens ansvar kring förebyggande, rehabiliterande och arbetsanpassade arbetsmiljöåtgärder vid hemarbete, men även frågor som rör arbetstagarens egna ansvar kring att medverka i eller genomföra åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö vid hemarbete.
- Då förändringen av arbetslivet går mycket fort vill vi undersöka om rätten är relevant i förhållande till de nya förutsättningar och utmaningar eller om den släpar efter i förhållande till samhällsförändringarna, säger Johan Holm.

Projektets målsättning är att synliggöra konsekvenser av rättens eftersläpning och analysera om, och i så fall hur, den rättsliga tillämpningen anpassar sig efter den nya arbetsorganiseringen.

Kontaktpersoner

Johan Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 68