"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ruth Mannelqvist

Professor i rättsvetenskap

Dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Kansliet för samhällsvetenskap
Plats
Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är sedan 1 juli 2017 dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Som professor i rättsvetenskap forskar och undervisar jag huvudsakligen i offentlig rätt, med fokus på socialförsäkringen i allmänhet och sjukförsäkringen i synnerhet. Frågor kring arbetsförmåga och arbetsmarknad samt hållbart arbetsliv är av särskilt intresse.   

Jag är också ledamot i
- Mediernas Etiknämnd (tidigare Pressens Opinionsnämnd)
- Styrelsen för Förvaltningsrättslig tidskrift
- Redaktionsrådet för Nordisk Socialrättslig Tidskrift (NST)

 

 

Förvaltningsrättslig Tidskrift, (1) : 135-140
Mannelqvist, Ruth
Lund: Studentlitteratur AB 2021
Granström, Görel; Mannelqvist, Ruth
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 79-99
Mannelqvist, Ruth
Nordisk socialrättslig tidskrift, Santérus Academic Press Sweden 2020, (25-26) : 9-35
Enqvist, Lena; Mannelqvist, Ruth
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: Förvaltninsrättslig tidskrift 2020, (1) : 153-159
Mannelqvist, Ruth
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Jure Förlag 2020, Vol. 2020-21, (2) : 525-531
Mannelqvist, Ruth
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 207-215
Mannelqvist, Ruth
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, Vol. 48, (4) : 405-411
Söderberg, Mia; Mannelqvist, Ruth; Järvholm, Bengt; et al.
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 25, (1) : 49-67
Holm, Johan; Edström, Örjan; Mannelqvist, Ruth; et al.
Arbets- och miljömedicin: en lärobok om hälsa och miljö, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 397-402
Järvholm, Bengt; Mannelqvist, Ruth
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: 2019, Vol. 1 : 119-125
Mannelqvist, Ruth
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 337-344
Mannelqvist, Ruth
Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, Stockholm: Jure 2019 : 227-237
Mannelqvist, Ruth
Socialmedicinsk Tidskrift, Socialmedicinsk tidskrift 2019, Vol. 96, (5) : 655-664
Mannelqvist, Ruth
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 41
Mannelqvist, Ruth; Ingmanson, Staffan; Ulander-Wänman, Carin
FALF KONFERENS 2018: arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : program och abstracts : 126-127
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita; Edström, Örjan; et al.
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 296-313
Mannelqvist, Ruth
Förvaltningsrättslig Tidskrift, (2) : 355-358
Mannelqvist, Ruth
Socialrätt under omvandling: om solidaritetens och välfärdsstatens gränser, Stockholm: Liber 2018 : 173-191
Mannelqvist, Ruth
Festskrift till Håkan Hydén, Lund: Juristförlaget, Lund 2018 : 397-406
Mannelqvist, Ruth
IFAU Rapporter, 2017:2
Edström, Örjan; Ingmanson, Staffan; Mannelqvist, Ruth
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 38
Edström, Örjan; Lindholm, Johan; Mannelqvist, Ruth
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 9-25
Israelsson, Ulf; Andersson, Anderz; Mannelqvist, Ruth
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2017, Vol. 114
Järvholm, Bengt; Albin, Maria; Mannelqvist, Ruth
En sjukförsäkring att lita på?: Rapport från forskarseminariet i Umeå 14-15 januari 2015, Stockholm: Försäkringskassan 2017 : 53-68
Mannelqvist, Ruth
Rätten till rättvisa: om utsatta människors rättigheter och tillgång till rättvisa, Premiss förlag 2017 : 145-160
Mannelqvist, Ruth
Nordisk socialrättslig tidskrift, Stockholm: Santérus Förlag 2017, Vol. 15-16 : 185-189
Mannelqvist, Ruth
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 235-244
Mannelqvist, Ruth; Asplund, Ida; Enqvist, Lena
Lund: Studentlitteratur 2016
Granström, Görel; Mannelqvist, Ruth
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: 2016 : 61-78
Mannelqvist, Ruth
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Rapport, 2016:6
Mannelqvist, Ruth; Karlsson, Berndt; Järvholm, Bengt
Förvaltningsrättslig Tidskrift, eddy.se ab 2015, Vol. 2 : 239-255
Mannelqvist, Ruth
Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter, Uppsala: Iustus förlag 2014 : 245-260
Mannelqvist, Ruth
Jämställdhet i socialförsäkringen?: forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, Stockholm: Fritzes 2014 : 55-85
Mannelqvist, Ruth
Lund: Studentlitteratur 2013
Järvholm, Bengt; Mannelqvist, Ruth; Olofsson, Christer; et al.
Polisen: verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 277-293
Mannelqvist, Ruth
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 101-108
Mannelqvist, Ruth
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Juridiska fakulteten, Stockholms universitet 2013, Vol. 2013/14, (2) : 324-338
Mannelqvist, Ruth; Enqvist, Lena
Uppsala: Iustus förlag 2012
Mannelqvist, Ruth
Kön, klass och etnicitet - jämlikhetsfrågor i socialförsäkringen: rapport från forskarseminariet i Umeå, 18-19 januari 2012, Stockholm: Försäkringskassan 2012 : 115-127
Mannelqvist, Ruth
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: Förvaltningsrättslig tidskrift 2012, (2) : 189-199
Mannelqvist, Ruth
Festskrift till Pär Hallström, Uppsala: Iustus förlag 2012 : 257-266
Mannelqvist, Ruth
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: Förvaltningsrättslig tidskrift 2012, (2) : 185-187
Mannelqvist, Ruth
Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren, Uppsala: Iustus förlag 2011 : 379-394
Mannelqvist, Ruth
Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, Stockholm: Santérus förlag 2011 : 205-227
Mannelqvist, Ruth
Åtta visioner om trygghet: socialförsäkring i förändring, Stockholm: Premiss 2011 : 13-29
Mannelqvist, Ruth
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Umeå och Stoclholm: 2010, Vol. 73, (2) : 127-142
Mannelqvist, Ruth

Min undervisning sker främst inom juristprogrammets olika terminer, bl.a. termin 4 (offentlig rätt) och termin 9 (metod- och teorikurs i anslutning till examensarbete).