Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Personalbild Julia Otten

Julia Otten

Endokrinolog med forskningsfokus på typ 2 diabetes

Kontakt

E-post
Plats
1A, målpunkt B41, plan 4, Norrlands universitetssjukhus

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som läkare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin
Anknytning
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin

Jag är endokrinolog och överläkare på medicincentrum, där jag är ansvarig för diabetesenheten. Min forskning handlar om behandling av typ 2 diabetes med diet och träning samt om prediktion av prediabetes och diabetes. Jag är ordförande i den lokala arbetsgruppen för diabetes i Västerbotten och undervisar regelbundet om typ 2 diabetes-behandling för primärvården och medicinkliniker i de Norrländska regionerna. Jag undervisar för termin 6 på läkarprogrammet, apotekar- och receptarieprogrammet, dietistprogrammet samt sköterskeutbildningen. Jag handleder doktorander, läkarstudenter som skriver sina examensarbeten, ST-läkare som skriver sitt projektarbete och forskaraspiranter.

Jag disputerade 2016 hos Tommy Olsson på Umeå Universitet. I mitt doktorandprojekt undersökte jag hur paleolitisk kost och träning påverkar insulinkänslighet samt fett i lever och muskel.

Efter min disputation fortsätter jag att forska om typ 2 diabetes, en sjukdom som beror på ökad insulinresistens och otillräckligt insulinsekretion. Vid diagnos av typ 2 diabetes är graden av insulinresistens och insulinsekretion mycket varierande. Jag undersöker nu om det är framför allt ökad insulinresistens eller nedsatt insulinsekretion som ökar risken för senare diabeteskomplikationer för att kunna ge målinriktad behandling till patienter med typ 2 diabetes. Dessutom undersöker jag om redan en liten försämring i insulinsekretion, men inte så uttalad som vid diabetes, ökar risken för förträngningar i kranskärl eller halskärl. I så fall skulle det vara viktigt att behandla individer innan de får en diabetesdiagnos. I en studie med lågkaloridiet undersöker jag om remission av typ 2 diabetes är möjligt när all kontakt med sjukvården sker via telemedicine.

Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (3) : 1-15
Mårtensson, Alexander; Stomby, Andreas; Tellström, Anna; et al.
BMJ. British Medical Journal, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 370
Deschasaux, Melanie; Huybrechts, Inge; Julia, Chantal; et al.
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 63, (SUPPL 1) : S41-S41
Otten, Julia; Tavelin, Björn; Söderberg, Stefan; et al.
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2020, Vol. 182, (4) : 447-457
Stomby, Andreas; Otten, Julia; Ryberg, Mats; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2020, Vol. 41, (28) : 2632-2640
Tong, Tammy Y. N.; Appleby, Paul N.; Key, Timothy J.; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 8, (2)
Otten, Julia; Andersson, Jonas; Ståhl, Jens; et al.
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2019, Vol. 180, (6) : 417-427
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
Diabetologia, Springer 2018, Vol. 61 : S97-S98
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, M.; et al.
Diabetologia, Springer 2017, Vol. 60 : S233-S233
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
Cell Symposia Exercise Metabolism, 21-23 May, 2017, Gothenburg, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Endokrindagarna, 1-3 februari 2017, Uppsala, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
International Journal of Cardiology, Vol. 216 : 92-96
Andersson, Jonas; Mellberg, Caroline; Otten, Julia; et al.
Umeå University medical dissertations, 1839
Otten, Julia
International Journal of Obesity, Vol. 40, (5) : 747-753
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Ryberg, Mats; et al.
Diabetologia, Springer 2014, Vol. 57, (9) : 1781-1788
Otten, Julia; Ahren, Bo; Olsson, Tommy
Keystone symposium "Genetic and Molecular Basis of Obesity and Body Weight Regulation", Santa Fe, New Mexico, 29 Jan-3 Feb
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.
Endokrindagarna i Örebro organiserat av Svenska Endokrinologföreningen, 1-3 februari
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.