Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Julia Otten

Julia Otten

Endokrinolog med forskningsfokus på typ 2 diabetes

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som läkare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin
Plats
1A, målpunkt B41, plan 4, Norrlands universitetssjukhus

Jag är endokrinolog och överläkare på medicincentrum, där jag är ansvarig för diabetesenheten. Min forskning handlar om behandling av typ 2 diabetes med diet och träning samt om prediktion av prediabetes och diabetes. Jag är medlem i expertrådet för diabetes i Västerbotten och undervisar regelbundet om typ 2 diabetes-behandling för primärvården och medicinkliniker i de Norrländska regionerna. Jag undervisar för termin 6 på läkarprogrammet, apotekar- och receptarieprogrammet samt sköterskeutbildningen. Jag handleder forskaraspiranter och läkarstudenter som skriver sina examensarbeten.

Jag disputerade 2016 hos Tommy Olsson på Umeå Universitet. I mitt doktorandprojekt undersökte jag hur paleolitisk kost och träning påverkar insulinkänslighet samt fett i lever och muskel.

Efter min disputation fortsätter jag att forska om typ 2 diabetes, en sjukdom som beror på ökad insulinresistens och otillräckligt insulinsekretion. Vid diagnos av typ 2 diabetes är graden av insulinresistens och insulinsekretion mycket varierande. Jag undersöker nu om det är framför allt ökad insulinresistens eller nedsatt insulinsekretion som ökar risken för senare diabeteskomplikationer för att kunna ge målinriktad behandling till patienter med typ 2 diabetes. Dessutom undersöker jag om redan en liten försämring i insulinsekretion, men inte så uttalad som vid diabetes, ökar risken för förträngningar i kranskärl eller halskärl. I så fall skulle det vara viktigt att behandla individer innan de får en diabetesdiagnos. I en human interventionsstudie försöker jag att förbättra insulinresistens genom att ge laktatinfusion. Nyare djurstudier har visat att laktat är ett gynnsamt energisubstrat även vid aerob metabolism och inte bara en nödvändig slutprodukt vid anaerob metabolism, vilket man tidigare trodde.

2020
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2020, Vol. 182, (4) : 447-457
Stomby, Andreas; Otten, Julia; Ryberg, Mats; et al.
2019
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 8, (2)
Otten, Julia; Andersson, Jonas; Ståhl, Jens; et al.
2019
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2019, Vol. 180, (6) : 417-427
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
2018
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
2018
Diabetologia, Springer 2018, Vol. 61 : S97-S98
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, M.; et al.
2017
Diabetologia, SPRINGER 2017, Vol. 60 : S233-S233
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
2017
Cell Symposia Exercise Metabolism, 21-23 May, 2017, Gothenburg, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
2017
Endokrindagarna, 1-3 februari 2017, Uppsala, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
2016
International Journal of Cardiology, Vol. 216 : 92-96
Andersson, Jonas; Mellberg, Caroline; Otten, Julia; et al.
2016
Umeå University medical dissertations, 1839
Otten, Julia
2016
International Journal of Obesity, Vol. 40, (5) : 747-753
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Ryberg, Mats; et al.
2014
Diabetologia, Springer 2014, Vol. 57, (9) : 1781-1788
Otten, Julia; Ahren, Bo; Olsson, Tommy
2012
Keystone symposium "Genetic and Molecular Basis of Obesity and Body Weight Regulation", Santa Fe, New Mexico, 29 Jan-3 Feb
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.
2012
Endokrindagarna i Örebro organiserat av Svenska Endokrinologföreningen, 1-3 februari
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.