"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Förklaringsmodeller för stress- och sömnproblematik (HUSS-F)

Forskningsprojekt Långvariga stress- och sömnstörningar går hand i hand och är ofta grund för allvarliga sjukdomar. Syftet med det här projektet är att ta fram förklaringsmodeller för sambanden mellan stress- och sömnproblematik och ohälsa. Tidigare modeller saknar förklaringar om vad som händer över tid vad gäller t ex riskfaktorer liksom kunskap om mellanliggande faktorer (mediering) och faktorer som kan moderera sambanden.

Projektet avser studera komplexa samband mellan stress, sömn och ohälsa. Genom att använda Miljöhälsostudien i Västerbotten har vi tillgång till en longitudinell databas där vi kan studera både mediering och moderering tillsammans med utveckling över tid. Syftet är att skapa djupare kunskap om sambanden mellan riskfaktorer för stress- och sömnproblematik och ohälsa. Denna typ av kunskap är viktig för att t ex kunna agera förebyggande och skapa tillförlitliga behandlingar.

Projektansvarig

Maria Nordin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2023-12-31

Finansiering

AFA
Projektet ingår i det större projektet Hälsa, Utbildning, Stress och Sömn, förkortat HUSS.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Långvariga stress- och sömnstörningar går hand i hand och är ofta grund för psykiska sjukdomar så som utmattningssyndrom och depression, liksom för kroppsliga symptom. Det finns flera teorier om mekanismerna bakom stressrelaterade problem (t ex allostatisk belastning), men inga förklarande modeller som omfattar hur riskfaktorer för stress- och sömnproblematik samspelar genom mediering (förmedlande/mellanliggande faktorer) och moderering (identifikation av riskgrupper). Sådana modeller är särskilt viktiga för att vården ska kunna agera förebyggande och skapa tillförlitliga behandlingar.

Databas

Projektet bygger på Miljöhälsostudien i Västerbotten (Västerbotten Environmental and Health Study; VEHS). VEHS är en befolkningsbaserad hälsoundersökning vars urval har stratifierats för ålder och kön, vuxna (18-79 år) i Sverige, med data insamlade 2010 (n = 3406, T1), 2013 (n = 2336, T2) och 2016 (n = 1837; T3). Förutom enskilda frågor, används validerade psykometriska instrument om både psykisk och kroppslig (somatisk) hälsa och ohälsa.

Modellbygge

Det faktum att VEHS är populationsbaserad och har samlats in i tre omgångar innebär att det finns goda möjligheter att studera både modererande och medierande faktorer, liksom hur sambanden utvecklas över tid. Vi använder statistiska analyser så som linjär och logistisk regression, hierarkisk multipelregression, pathanalys/strukturell ekvationsmodellering för att skapa kunskap om vilka som har högst risk att utveckla stress- och sömnbesvär och ohälsa, och vilka faktorer som samspelar och förmedlar varandra i detta samband, tillsammans med utvecklingen över tid.

Projektet ingår i det större projektet Hälsa, Utbildning, Stress och Sömn, förkortat HUSS.

Senast uppdaterad: 2021-06-18