"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hybrida energilösningar för byggnader och infrastruktur (HYBES)

Forskningsprojekt HYBES-projektet bidrar till att stärka kapaciteten för anpassning till klimatförändringar och resurssufficiens i samhällena i det norra perifera området, och även till att främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser

HYBES-projektet kommer att utveckla energilösningar som bidrar till att byggnader producerar lika mycket energi som de förbrukar. Projektet kommer också att undersöka hur man bygger upp en infrastruktur av förnybara energikällor och lagring som ger ett stabilt system och fokuserar främst på utmaningar i arktiska områden. HYBES har också en särskild uppgift att öka medvetenheten hos medborgare, kommuner, energiproducenter och företag

Koordinator för WP2

Gireesh Nair
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 04

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-02-01 2026-01-31

Finansiering

European Union - Investing in your future European Regional Development Fund

Northern Periphery and Arctic Programme (2014-2020)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik
Senast uppdaterad: 2024-01-08