"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Icke destruktiv övervakning av markens makrofauna med hjälp av markljud

Forskningsprojekt finansierat av Formas.

Kan man då lyssna sig till om en myrstack eller daggmaskar som lever i förorenad mark är så påverkade att de ändrat sitt beteende? Vi tror det då studier visat att känsliga mikrofoner kan höra vad markdjur gör. Det här projektet syftar därför till att ta fram den första prototypen av ett ljudbaserat övervakningssystem som kan användas för att studera hur miljöstörande ämnen påverkar markdjurens beteende ute i naturen.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Miljövetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Vi planerar att använda myror och daggmaskar som experimentorganismer. Anledningen till valet av dessa två grupper är att de dels bidrar till viktiga markfunktioner (lateral och vertikal transport av näringsämnen) men också att de är vanligt förekommande och därför väl lämpade för miljöövervakning.

Vi kommer att utföra experiment både i fält och i laborativa miljöer för att undersöka hur ett ljudbaserat övervakningssystem kan optimeras för att studera markdjurens beteende. För att ta fram en funktionell prototyp så kommer vi ha tätt samarbete med potentiella användare och producenter av utrustningen. För att testa hur känsligt ett ljudbaserat övervakningssystem är kommer vi att studera om systemet kan detektera beteendeförändringar av två välstuderade miljöstörande ämnen med kända beteendeeffekter på daggmaskar och myror.

Vi förväntar oss att projektet ska leda utvecklingen, nationellt och internationellt, för en ny generation av miljöövervakningsverktyg - ett verktyg som kan användas för att få lokalspecifik information om föroreningseffekter och som kan användas för utvärdering av marksaneringsåtgärder.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-12-07