Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Idrottslärarstudenters lärande

Doktorandprojekt Doktorandprojektet syftar till att beskriva och förstå hur idrottslärarstudenter lär och vilken riktning lärandet tar.

Studien utgår från följande forskningsfrågor: Hur kan idrottslärarstudenternas lärande förstås? Vad påverkar idrottslärarstudenternas lärandeprocess?

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik, Utbildningsvetenskap