"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Immersive Technologies for Hybrid Learning - expanding the scope of remote teaching in pandemic times

Forskningsprojekt I projektet undersöks hur immersive technologies (virtuell verklighet, förstärkt verklighet, mixad verklighet) kan stödja känslor av närvaro och hjälpa barn att interagera virtuellt med klasskamrater och lärare trots långa avstånd.

Projektet är planerat att genomföras i fyra workshops tillsammans med lärare och elever.

Projektansvarig

Fanny Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 03

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Det finns ett stort intresse från lärare och skolledare att utveckla distansundervisningen för att öka engagemang, motivation och social närvaro i klassrummet. I projektet studeras pedagogiska implikationer av användning av teknologier som utökar möjligheten för lärare och elev(er) att delta i gemensamma virtuella rum och som inte begränsar dem till ett klassrum eller till en videomötestjänst under hela lektionstiden, en så kallad hybrid verksamhet. Projektet ska ge kunskap att möta vuxna och barn som av olika anledningar måste stanna hemma på grund av pandemi, långtidsfrånvaro (t ex sjukdom eller ”hemmasittare”) eller av andra skäl inte kan delta. I projektet är förhoppningen att lära mer om genomförandet av hybrida lektioner, för motivation, engagemang, lärande hos eleverna, i några olika skolämnen och gruppstorlekar.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-02-24